Saleziánky majú novú postulantku

O vstup do postulátu ako obdobia overovania povolania a prípravy na noviciát, sa rozhodli žiadať dve adeptky, jedna zo Slovenskej provincie, Nikola Mihalčínová  a druhá z Česko- litovskej provincie Marie Machová.
 
Po schválení žiadosti sa formačná komunita v Hradci Králové v Čechách stala miestom prijatia mladých žien do postulátu v inštitúte dcér Márie Pomocnice. „V sobotu 5. 10. v podvečerných hodinách sa uskutočnilo v komunite v Hradci Králové prijatieí do postulátu. Postulantky pripravily modlitbu v duchu vešpier a vybrali si Božie Slovo, které ich bude sprevádzať na ich ceste rozlišovania povolánia: žalm 139 a podobenstvo o pravom viniči z Janovej 15 kapitoly. Dostali medailu a potom sa prítomné české i slovenské sestry za ne modlili,“ ako uvideli české saleziánky.
 
-dc-
Zdroja a foto: fma.cz