Kam pôjdeme s chudobnými?

  • Pridané v: Fma
  • 10. októbra 2019
  • Baku

V Azerbajdžane pôsobia sestry saleziánky už pár rokov. K trom Slovenkám sa tento rok pridala aj jedna misionárka Lucía pôvodom zo Salvadora. Spoločne rozbehli projekt PAD. Čo sa pod skratkou skrýva a aká je misijná skúsenosť v Baku nám porozprávala sestra Slávka Butková.

 

Aká je v Baku klíma, aj vy už máte jeseň?

Momentálne je v Baku teplo, aj keď už aj nám sa chýli k jeseni, lebo stupne klesajú. Už nemáme 40, už máme iba 23 stupňov cez deň.

 

Akej misií sa teraz venujete?

Sme tu teraz tri. Ku mne a sestre Lucíi prišla sestra Kamilka Novosedlíková, keďže dve naše Slovenské sestry sa momentálne nachádzajú  doma na Slovensku. Kamilka prišla v najvhodnejšej chvíli, keď sme rozbiehali PAD, kde sa venujeme  chudobným rodinám, väčšina z nich je moslimských, alebo neveriacich. Minulý rok sme sa s nimi stretávali v Baku na Gəncliku, kde bývali bratia Saleziáni a tento rok kvôli rekonštrukcií saleziánskeho domu sme hľadali vhodné miesto, kde budeme realizovať tento projekt, a tak kam pôjdeme s chudobnými.

 

Podarilo sa? Ako ste túto priestorovú situáciu vyriešili?

Dlho sme nad tým rozmýšľali, ale nakoniec jednej sestre napadlo využiť saleziánsku  chatu a túto myšlienku bratia saleziáni podporili, prepožičali nám tieto priestory. Prvý krát sme s rodičmi a s deťmi z PAD boli na chate v Dübəndi túto sobotu Kamilka nám pomohla s varením obeda a tiež pri prekladaní z ruštiny do angličtiny, keďže sme mali aj jednu rodinu z Pakistanu. Deti boli šťastné, mali sa kde vybehať a potom na hodinách boli spokojné, pozorné.

 

Mali ste počas realizácie projektu nejaký špeciálny zážitok?

Napadla nás myšlienka, modliť sa spolu ako kresťania a moslimovia. S deťmi to je jednoduché, pár pesničiek na oslavu Boha, krátka modlitba, ale s rodičmi to bolo po prvý krát. Keď ostali sami bez detí, lebo deti boli na hodinách, tak im hovorím: „Počúvajte, my sestry sa za vás modlíme každý deň, ale prečo by sme sa teraz nemohli spolu pomodliť, spolu chváliť a ďakovať Bohu, veď Boh je len jeden. Budeme mu ďakovať za všetko čo vám Boh dobre urobil a odovzdáme mu všetky problémy, starosti čo prežívate.“

 

Nie je to nebezpečné a niekedy dokonca riskantné dať takúto ponuku?

Ja som začala prvá, ďakovala a prosila, aby Pán požehnal tieto rodiny a oni naozaj pokračovali až tak, že plakali všetky ženy od dojatia. Ďakovali, prosili z celého srdca. Viem, že to bola práca Ducha Svätého. To bola taká sila! Sila modlitieb. Nech si Boh koná svoje dielo, dielo lásky, uzdravenia týchto rodín a takého prebudenia k viere.

 

Dagmara Čepelová, fma

Foto: archív  saleziánky Baku

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk