Život saleziánky v škole na Orave

Naše sestry pôsobia na Orave v malebnom mestečku Dolný Kubín. Pozreli sme sa na 1 z nich, sr. Vierku, ako prežila uplynulý september.

 

Kde si zamestnaná?

Pracujem na Cirkevnej spojenej škole, kde som triedna 26 šiestakom. Učím slovenský jazyk a náboženstvo na základnej škole i osemročnom gymnáziu.

 

Čo napĺňalo tvoj september v škole?

Bežné veci spojené so začiatkom škol. roka. Množstvo papierov, informovaných súhlasov, zbieranie peňazí na pracovné zošity, triedny fond, tvorenie časovo-tematických plánov na jednotlivé predmety, ale aj individiuálne výchovno-vzdelávacie plány pre integrovaných žiakov. Verme, že septembrová byrokracie je už za nami J

 

Viem, že si zorganizovala nejaké náboženské exkurzie. Môžeš nám o nich niečo viac povedať?

Áno, odkedy som prišla na cirkevnú školu, dala som si predsavzatie, že dám žiakom postupne spoznať jednotlivé pútnické miesta či svätcov. A tak sme v predchádzajúce roky putovali so žiakmi na Spišskú Kapitulu k sv. Martinovi, do Krivej ku sr. Zdenke Schelingovej. Tento rok v septembri sme navštívili so žiakmi Rajeckú Lesnú, kde sme si pozreli nádherný drevený betlehem a so staršími študentami sme boli na Skalke pri Trenčíne, kde sme spoznávali sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

 

Okrem školy sa stíhaš zapájať aj do vášho SCVČ?

Už len tak zľahka, lebo cirkevná škola ma pohlcuje. Mám v SCVČ 1 stretko pre ôsmačky a tanečný krúžok. A potom sa tak spontánne zapájam do nepravidelných akcií.

 

Čo to je zelená olympiáda?

Minulý týždeň sa na susednej škole v Dolnom Kubíne, kde som pred tým pracovala, otváralo nové ihrisko. Otvoriť ho prišiel primátor mesta Ján Prílepok, pozvaní boli riaditelia všetkých základných škôl z mesta, ale i šiestaci z týchto škôl. Podujatie nazvali Zelená olympiáda – lebo žiaci mali odskúšať nové ihrisko a tiež spraviť niekoľko súťažných úloh. Ja som bola so svojimi šiestakmi. Vytvorili sme družstvo a zapojili sa do úloh a súťaženia. Bolo to milé dopoludnie, kde som sa stretla aj s bývalými kolegami a dobre sme sa porozprávali.

 

Čo ťa najbližšie čaká?

Dostala som za úlohu pripraviť scenár a moderovanie veľkej kultúrnej akcie Vnúčatá starým rodičom, ktorá sa každoročne usporadúva s októbri – mesiaci úcty k starším  v Mestskom kultúrnom stredisku a tiež pripravujem školské kolo Hviezdoslavov Kubín.

Ďakujem za rozhovor.

 

Autor: sr. Anna Jaňáková

Foto: archív fma

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk