Saleziánka a Lazár alebo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

V posledných dňoch, keď som opúšťala svoju komunitu, tak užšiu ako aj širšiu, uvedomila som si, koľko toho opúšťam. Koľko vzácnych osobností, ktorí ma denno-denne obohacovali. Robili ma bohatšou a bohatšou.

 

Nie vždy si uvedomujeme, že to nie je strata času, že to viac dáva ako berie. Denne sedíme za bohatým stolom vzťahov, stretávame ľudí, ktorí nás prijímajú do svojho srdca a dávajú nám svoju dôveru. A možno máme pri sebe niekoho, kto čaká na nejakú omrvinku… ešte si nechce prisadnúť, zatiaľ mu stačí omrvinka.

 

Začínajme nové veci maličkosťami a na to stačí aj tento dnešný deň.

Sr. Monika Meryová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk