Začal mimoriadny misijný mesiac

Mimoriadny misijný mesiac október 2019, vyhlásil svätý otec František s cieľom „pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete. Ďalším cieľom bude podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery – osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie a misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách,“ ako uviedol Tomáš Gerboc, SVD.
 
Pri tejto príležitosti pripravila Spoločnosť Božieho slova (verbisti) krátke zamyslenia. „Materiály chcú pomôcť naplniť niektoré z prianí pápeža Františka. Budú k dispozícii počas tohto Mimoriadneho misijného mesiaca každú nedeľu pred príslušným týždňom. Pomôžu nám každodenne aspoň 10 minút rozjímať o Božom slove príslušného dňa, spolu s Cirkvou sa modliť za misie a nájsť svoje poslanie v misijnom diele Cirkvi,“  ako zverejnil portál kvrps.sk.  Meditačné texty budú každý týždeň zverejňované aj na stránke zasvatenyzivot.sk.
 
Pripojme sa k tejto udalosti spoločne a a šírme materiály, ktoré pripravili verbisti ako duchovnú prípravu, povzbudenie a motiváciu ku konkrétnym misijným krokom.
 
-dc-
Zdroj: kvrps.sk
Foto: verbisti.sk