Sedembolestná obrazom premeny každého z nás

Nechajme ju vstúpiť „do svojich vecí“, do najhlbšej intimity svojho vnútra

Akcia animátor opäť po 10-tich rokoch

Tentoraz v Banskej Bystrici a s heslom: „Objav svety, kde sú svätí!“

Aj juniorky odštartovali nový školský rok

Na víkende plnom radosti zo stretnutí nechýbalo ani vzájomné podelenie sa niektorých junioriek zo študijných letných pobytov v Taliansku

Odhalenie a požehnanie pamätnej tabuľky

Obyvatelia svoju vďačnosť sestrám saleziánkam vyjadrili osadením pamätnej tabuľky s menami FMA

Splavili sme Malý Dunaj a plávacie vesty fakt držali nad vodou

Členovia mládežníckeho zboru na Luniku IX boli za celoročnú službu na nedeľných omšiach odmenení výletom.

Často som sa so sestrami rozprávala o ich živote

Veronika Kajanová, ktorú čaká posledný ročník magisterského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre prežila so sestrami jeden mesiac

Kto vlastne má na to

Pointa učeníctva bude v konečnom dôsledku vlastne v tom, že len s Ježišom, iba pri ňom a s ním na jeho nasledovanie

Pekný slnečný štart v Bardejove

Sestry direktorky z rôznych kútov Slovenska – z našich komunít – sa presúvali smerom na severovýchod do Bardejova

Doživotné rehoľné sľuby zložia piati saleziáni

Navždy sa zasvätia Bohu v saleziánskej spoločnosti pre život v komunite a službu mladým

Nie sú miesta, ako miesta

Niektorí ľudia tvrdia, že priberajú na niektorých miestach. Znalci im odporúčajú tieto miesta nenavštevovať. Nuž, nie sú miesta ako miesta