Odhalenie a požehnanie pamätnej tabuľky

Časopis farnosti Šaštín-Stráže Hlahol zvonov pred dvoma rokmi /Hlahol zvonov IV.ročník, 4/2017, s.4-5./ uviedol zaujímavý článok z pera redaktorky pani Mgr. Ľudmily Machovej pod názvom: Poďakovanie sestrám saleziánkam.  Článok pripomína pôsobenie saleziánok v Šaštíne v rokoch 1968 – 1982. Obyvatelia svoju vďačnosť vyjadrili osadením pamätnej tabuľky s menami FMA na dome rodiny Lisinovičovcov.
 
O dva roky neskôr, teda  v nedeľu 8. sept. 2019 sa uskutočnilo požehnanie a odhalenie druhej tabuľky na dome nebohej pani Boženy Ožvoldíkovej, ktorá poskytla prvé ubytovanie saleziánkam v Strážach v roku 1968. Komunitu tvorili tieto sestry: sr Anna Lukáčová – direktorka, sr Terézia Vavrovičová zo Stráží, sr. Hedviga Morávková z Borského  Mikuláša a sr. Júlia Reháková z Kuklova. Po dvoch rokoch sa komunita presťahovala do domu v Šaštíne, kde v tom čase žil  Anton Mihálik,SDB a tu zotrvali až do roku 1982.
 
Celá slávnosť s odhalením druhej pamätnej tabuľky začala 8. septembra 2019 o 9.30 hodine pred domom  pani Ožvoldíkovej. Okrem sestier saleziánok sa jej zúčastnili aj saleziáni na čele s  provinciálnym vikárom Petrom Bučánim, páter Ondrej Kentoš OSPPE, primátor Mgr. Jaroslav Suchánek a členovia rodiny pani Ožvoldíkovej. Pamätnú tabuľu po požehnaní odhalila vikárka sr Beata Franeková. Slávnosti sa zúčastnila aj sr Rozália Mrenová, prvá sestra saleziánka formovaná počas totality, ktorá začala svoju rehoľnú formáciu práve v Šaštíne u sr Anny Lukáčovej.
 
Osobitné poďakovanie  patrí autorke myšlienky osadenia tabuliek, pani Mgr. Ľudmile Machovej, ktorá sa postarala o realizáciu celej oslavy. Jej nadšenie a zanietenie sú prejavom jej vďačnosti Dcéram Márie Pomocnice, ktoré ona osobne poznala. Zároveň jej postoj je inšpiráciou pre ďalšie komunity saleziánok, ktoré pokračujú vo výchovnej misii, ktorej základy kládli sestry prvej generácie.
 
Autor: Kamila Novosedlíková, PhDr.
Foto: Ľudmila Machová