Misijná skúsenosť na Ukrajine

Na sviatok sv. apoštolov sv. Petra a sv. Pavla  to všetko začalo….cesta z Malým princom a skupinou mladých ochotných ľudí darovať seba blížnym. V Košiciach na obed sme nastúpili do autobusu smer Užhorod  potom pokračovali do Chudľova. Ubytovali sme sa na fare a počas celého týždňa sme deťom približovali život Malého princa. Tábor priniesol veľa radostných detských očí a srdcia plné úprimnej vďačnosti. Bola to skúsenosť medzinárodnej spolupráce animátorov, ktorú som vnímala ako veľmi obohacujúcu. Každé ráno sme začínali svätou liturgiou a tak s Pánom v srdci  sa čas  tábora napĺňal radosťou.
 
Program bol každý deň veľmi pestrý… hymna, tanec, scénka, katechéza, hry, športové aktivity, tvorivý krúžok pre šikovné ruky, každý si mohol nájsť to čo mu bolo blízke. Na konci týždňa sme sa rozlúčili a pokračovali v našej misijnej výprave. Sobotu a nedeľu sme prežili v krásnom meste Ľvove, kde nás prijala komunita saleziánov. Ďalšou našou zastávkou bola farnosť v Bakivci, Bertišiv,  a Repechiv, kde sme bývali u jednej mladej rodinky. Skúsenosť i odvaha komunikovať v ukrajinskom jazyku každým dňom rástla. Obdivovala som detí plné života, ktoré prichádzali z troch dedín na tábor do farnosti. Aj tento týždeň  scénky Malého princa zachytili veľké i malé deti. Živosť a súťaživosť detí je asi na celom svete rovnaká.
 
Duchovný otec mal každý deň po svätej liturgii poučnú katechézu pre deti a to som žasla ako počúvali a koľko si zapamätali. V tomto týždni sme mali občas zmenu v programe a použili mokrú variantu nakoľko po toľkej horúčave prišiel vytúžený dážď. Počas večerov nás kňaz sprevádzal do kostolov, ktoré patrili do jeho farnosti bol to historik a vyrozprával veľmi pútavo o každom zaujímavú históriu. Dozvedela som sa i zaujímavosť o tom, že som prvá rehoľníčka v histórii tejto farnosti, že ešte žiadna sestra tu nebola. Tak som to v modlitbe zverila Pánovi, a povzbudila mladých a deti  modliť sa za nové povolania aj v tejto farnosti. Posledný deň bola svätá liturgia pre celú farnosť lebo bol sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla a tak sme to ukončili slávnostne. Tak to bola moja skúsenosť tento rok  osláviť tento sviatok veľkých apoštolov dva krát. Ďakujem Bohu za milosť tejto misijnej skúsenosti a tiež veľká vďaka predstaveným, že mi to umožnili.
 
sr. Anna Bartošová