Rozdávaj

 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“  On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“  A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“  A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu.  Premýšľal a hovoril si: »Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.«  Potom si povedal: »Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.  Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!«  Ale Boh mu povedal: »Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?«  Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“ Lk 12, 13 – 21
 
Lukášovo evanjelium je najsociálnejšie z evanjelií. Najviac útočí na boháčov a najviac sa zastáva núdznych. Bohatých má evanjelista doslova v zuboch. Podľa tohto evanjelia žiadne bohatstvo nie je legitímne. Ani to, ktoré nám poskytne príroda vo forme dobrej úrody, ako nám to dosvedčí nedeľné čítanie.
 
Vlastne jedno bohatstvo je podľa Lukášovho evanjelia právoplatné. A je cieľom života človeka: Byť bohatý pred Bohom. Ako? Byť bohatí chudobou, byť bohatí pokorou, jednoduchosťou, obetou, radosťou… Byť bohatí na Boha – lásku. Žiadna chamtivosť, čo je presnejším prekladom slova bohatstvo z evanjelia. Lebo chamtivosť je modloslužbou. Iba rozdávanie je bohoslužbou. Čiže žiadna zberateľská vášeň, ktorá nám zvykne tak chutiť? Ale áno, zbierať je dovolené, ba potrebné. S tým rozdielom, že nie pre seba.
 
Potom pre zasvätených bude užitočné Ježišove slová pre bohatého mladíka poopraviť. Namiesto „choď, predaj, rozdaj…“ by sme mali čítať: „keď si predal, rozdávaj, neprestaň rozdávať…“. Čas, sily, talenty. Čokoľvek, čo nájdeš v prebohatom zasvätenom živote, ktorý máš. Inštinktívny strach o život, ktorého krehkú krásu a vzácnosť všetci tušíme, by nemal zahlušiť našu schopnosť dávať. Inak bude náš život bez krídiel. A to by bola škoda.
 
sestra Dáša
Foto: Galilea s kvetmi (titulka), Najúrodnejší Jezrael, Úrodná Galilea