Ježišove postrehy

V nedeľnom rozprávaní Ježiš stoluje u popredného farizeja, šéfa tých miestnych. Čomu nás učí Ježiš?

Dievčatá v Košiciach ukončili prázdniny bodkou

Spoznávanie, šport, tančeky, zábavný večer, pečenie, líčenie a vyrábanie, to všetko a viac, čo len dievčatá môžu spoločne zažiť

Misijná skúsenosť na Ukrajine

Bola to skúsenosť medzinárodnej spolupráce animátorov, cesta sestry Anky s mladými

Čo sa dialo vo Vinici?

Mladí z Daliborka si aj cez prázdniny našli čas, aby sa zastavili, pouvažovali a načerpali do ďalších dní

Ide o dvere

Úprimne uznať vlastný hriech to sú tie najtesnejšie dvere, aké existujú

Prvé celoslovenské stretnutie exalliev na Slovensku

Aktivita exalliev stúpa! Ďalšie stretnutie, tento krát na národnej úrovni

Symboly blahozvesti pokoja

O aké symboly ide a čo nimi Písmo vyjadruje? komentár na 20. nedeľu v cezročnom období

Heslo „Dobrí kresťania a čestní občania“ pozýva čeliť výzvam

Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zverejnil tému Hesla pre saleziánsku rodinu na rok 2020

Saleziánky zakončili sériu duchovných cvičení

Okrem ticha, modlitby a uvažovania, zažili dva významné momenty

Svätý Boh a zástery

A čo keď nás raz budú obsluhovať z lásky? S láskou? Odvahu, čaká na nás Boh v zástere.