Rosetta Marchese FMA – kandidátka na beatifikáciu

  • Pridané v: Svet
  • 30. júla 2019
  • FMA

35 rokov po smrti sr. Rosetty Marchese (1922-1984), bývalej generálnej predstavenej nášho Inštitútu, bolo začiatkom júla dokončené zbieranie potrebnej dokumentáciu o jej živote. Generálny postulátor Saleziánskej kongregácie don Pierluigi Cameroni spolu s generálnou sekretárkou Inštitútu FMA sr. Pierou Cavagliá odovzdali túto dokumentáciu na Vikariáte mesta Ríma spolu so žiadosťou o začatie diecézneho skúmania života, čností a povesti svätosti tejto sestry.

 

Matka Rosetta Marchese sa narodila v r. 1922 v Aoste (Taliansko) v rodine s hlbokou kresťanskou vierou. Dcérou Márie Pomocnice sa stala v r.1941, univerzitné štúdium talianskeho jazyka a literatúry ukončila v r. 1946. V rokoch 1947 až 1958 pôsobila ako učiteľka a vikárka v misionárskom dome „Madre Mazzarello“ v Turíne, kde sa venovala mladým sestrám, budúcim misionárkam. V rokoch 1958 – 1974 vykonávala vedúce úlohy na Sicílii, v Ríme, v Lombardii. Všade sa prejavovala ako žena, ktorá sa snaží odpovedať na potreby doby a prostredia, vyznačovala sa láskavosťou a duchovným materstvom.

 

Na 16. generálnej kapitule v r. 1975 bola zvolená do generálnej rady nášho Inštitútu. 17. generálna kapitula ju v r. 1981 zvolila za generálnu predstavenú Inštitútu. Prijať tento mandát ju stálo veľa a ponúkla svoj život ako obetu Pánovi za svätosť Inštitútu FMA, za kňazov a za spásu mladých. Len o 8 mesiacov neskôr sa prejavili u nej príznaky rýchlo postupujúcej leukémie. V obežníku z 24. októbra 1982, už ťažko chorá, povzbudzovala sestry k snahe o svätosť: „Cieľ je jediný: dosiahnuť nebo so všetkými mladými, pre ktorých sme strávili svoj život“.

 

preložila a upravila Eva Matejková

Zdroj: www.cgfmanet.org

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk