Vatikánska kongregácia obohatená o nové členky

  • Pridané v: Svet
  • 13. júla 2019
  • FMA

Rím (Taliansko). Dňa 8. júla 2019 vatikánske Tlačové stredisko  vydalo správu, že Svätý Otec menoval nových členov do Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, medzi ktorými je aj Matka Yvonne Reungoat, hlavná predstavená Dcér Márie Pomocnice (FMA). Prítomnosť žien medzi členmi dikastérií je jedným zo znakov, ktoré vypovedajú o tom, že pápež František chce ženám v Cirkvi zveriť väčšie zodpovednosti.

 

Kongregácia, ktorú vedie kardinál João Braz de Aviz, je zložená z piatich úradov a jej úlohou je podporovať a usmerňovať formy zasväteného a mníšskeho života v Katolíckej cirkvi.

Matka Yvonne Reungoat je deviatou hlavnou predstavenou Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Animuje a vedie Inštitút v autentickom duchu saleziánskeho bratstva a služby životu a kdekoľvek oživuje radosť z povolania  byť FMA a z volania k darovaniu života pre ohlasovanie evanjelia najmä malým, chudobným a ženám. Medzi jej líniami  animácie osobitnú pozornosť kladie na misionársku dimenziu, animáciu povolaní, napredovanie k svätosti, spoločné poslanie Inštitútu s mladými a laikmi,   spoluprácu s rôznymi skupinami saleziánskej rodiny, otvorenosť pre Cirkev. V roku 2018 bola zvolená za prezidentku Únie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí Talianska  (USMI).

 

Medzi novými členmi Kongregácie pre  inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života je 7 hlavných predstavených ženských reholí. Medzi nimi jedna zasvätená laička, hlavná zodpovedná Sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca.  

 

Podľa: cgfmanet.org

Preložila a upravila sr. Monika Golianová FMA

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk