Trinásť, Pán Boh pri nás

Bolo nás práve 13 sestier, ktoré sme počas ôsmich dní duchovných cvičení od 30. júna do 07. júla 2019 v Badíne veľmi cítili Pánovu blízkosť. Jedným z prejavov Jeho lásky boli aj slová nášho kazateľa dona Maroša Husára, SDB, ktorý sa k nám prihováral a povzbudzoval nás napríklad aj v tom, že sa nám oplatí podľa vzoru sv. Terezky z Lisieux používať „výťah do neba“, alebo ako si poradiť s „nocou viery“. Podľa odporúčaní pátra Ermesa Ronchiho v týchto chvíľach treba použiť „pamäť svetla“, teda, keď aj neprežívame práve „svetlé obdobie“, môžme si vybaviť v pamäti svetlé chvíle, ktoré sme v minulosti prežili…
 
Verím, že Božiu blízkosť a chápajúcu lásku prežila tak ako ja, aj každá z nás v osobnom stretnutí s našou provinciálkou, sr. Monikou Skalovou, FMA. Marošovi i Monike patrí naša úprimná vďaka, ako aj  koordinátorke týchto DC – sestre Evke Pullmannovej za dar ich služby počas týchto dní.
 
Na záver myšlienka do E. Ronchiho, ktorá nám bola posilou: „Ak stratíme schopnosť uchovávať v sebe skutočnosti, ktoré pozitívne poznačili náš život, je istá metóda, aby sme ich znovu našli. Silencium. Silencium je miestom, kde môžeme znovu nájsť „pamäť svetla“, tam vibruje prítomnosť Božia, prítomnosť toho, čo je dobré pre náš život. Silencium nie je absenciou slov, ale ich lonom. Je to moment, kedy Dirigent orchestra zdvihne svoju paličku a v miestnosti sa vníma to plné silné ticho, v ktorom každý cíti, že už o malú chvíľu sa zrodí čosi hodnotné a krásne. A tak aj každého z nás môže práve ticho pripraviť pre čosi vzácne –  môže nás pripraviť na to, aby sme počuli Božiu symfóniu.“   Dúfam, že z toho, čo sme prežili počas týchto mimoriadnych dní, budeme ešte dlho čerpať silu!
 
Sr. Gabriela Bauerová