Juniorky v Terchovej ukončili tému komunity

Životaschopná skupina mladých sestier s dočasnými sľubmi sa stretla v tomto akademickom roku posledný krát. Po celom roku, kedy sa venovali formačnej téme komunity, bola v polovici júna na rade „čerešnička na záver“.

 

Terchová, 14.-16.6.2019: Otázka dôkladne utajovaného hosťa trápila počas krátkych júnových večerov nejednu juniorku. Avšak jeho náhodné odhalenie v mailovej komunikácie im nijako neubralo na nadšení, práve naopak. Salezián don Anton Červeň sa s nimi v sobotu dopoludnia bratsky podelili o svoju skúsenosť a pohľad na prežívanie spoločného života v komunite. Bohaté paralely medzi komunitným životom a evanjeliovým stretnutím Ježiša so Samaritánkou sprevádzali sestry aj počas ústrania a osobnej reflexie.

 

V popoludňajšom bloku spolu so sr. Jankou Kurkinovou dolúskali Smernicu o junioráte, ktorú mohli pripomienkovať a vyjadriť sa k jej jednotlivým častiam. Na stretnutí bola celý čas medzi sestrami prítomná aj provinciálka sr. Monika Skalová, ktorá juniorky povzbudila každé ráno slovkom do dňa z formačnej témy.

 

Juniorky oceňovali pokojné prostredie terchovského kraja, priestor na osobnú modlitbu, ale aj spoločné podelenie z prežitého roka. Okrem študijnej a formačnej časti využili spontánny večer hneď na trojitú oslavu. Juniorky sr. Lamiya Jalilová a sr. Alena Badáčová úspešne ukončili svoje magisterské štúdium štátnou skúškou, trojicu hneď v pondelok doplnila sr. Zuzka Šimková.

 

Budúci rok na juniorky čaká ročná téma o modlitbe. Už teraz sa tešia na kvalitných hostí, zaujímavé „namodlené“ miesta a aj jedno bonusové prekvapko. Ale až po prázdninách!

 

merygregy

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk