Keď prichádza do komunity leto

„Konečne prichádzajú dni plné slnka,“ tešili sme sa v komunite, keď skončil sychravý máj.  U nás máme preto radosť, lebo súvisí s jednoduchším vykonávaním nášho povolania. Ten dážď by nám až tak nevadil, skôr jeho sprievodca – chlad, ktorý nás v máji tak potrápil. Prečo je to tak? Pretože pracujeme v materskej škole. Skúste si predstaviť dvadsaťpäť detí zatvorených iba v triede. Hier, zábavy i hračiek tam majú dosť, ale vonku by im predsa len bolo lepšie. A viete si predstaviť krik vychádzajúci zo štyroch tried a z hrdiel takmer stovky detí v budove škôlky?
 
S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi zavítala do našej komunity aj sestra misionárka Lucia pochádzajúca z opačného konca sveta, zo Strednej Ameriky, zo štátu Salvádor. V súčasnosti pôsobí v našej slovenskej provincii, pod ktorú patrí mesto Baku v Azerbajdžane. Túto milú sestru sme si „vyzdvihli“ v slovenskom Ríme – v Trnave a hneď sme ju pozvali na osviežujúcu zmrzlinu. Ešte v ten deň sme ju povodili po starobylom hrade Devín, kde spoznala našu slovanskú históriu. „Zoznámili“ sme ju so sv. Cyrilom a Metodom a pohovorili jej o Veľkej Morave. V tichu i v modlitbe sme pobudli na zvyškoch veľkomoravského kostola. Po tejto náročnej nedeli, sme sestru Luciu zoznámili s prácou i deťmi v našej materskej škole. Deti ju privítali španielčinou, síce iba pár slovíčkami, ktoré sa stihli v rýchlosti naučiť, ale „Hola!“ alebo „Gracias!“ sestru nesmierne potešili. Deti jej spievali, tancovali s ňou, spolu kreslili kriedami po chodníkoch školského dvora, ba „napiekli“ jej aj niekoľko koláčikov z piesku. Nemali problém sa s ňou rozprávať po slovensky. „Prídeš k nám ešte?“ spýtalo sa jej jedno z dievčatiek. Nečakala ani na odpoveď, veď stačil jej Luciin široký úsmev. Sestra Lucia s nami prežila tri úžasné dni, ktoré ubehli rýchlo ako voda v Dunaji.
 
Dni opäť plynú a my spoločne s deťmi teplo zaháňame v osviežujúcej fontánke a pripravujeme sa na „odlet“ ďalších predškolákov, ba nesmierne sa tešíme na oddych. Veď viete, ako vyzerajú učiteľky po celom školskom roku?
 
sr. Martina Škvareninová