Viesť a slúžiť ako Ježiš

Tatranské štíty sa s nami tento víkend hrali na schovávačku – skrývali sa vo veľkých mrakoch,  potom zas vykukli, aby nám dokázali, že sú stále na tom istom mieste. A my sme ich obdivovali z priedomia charitného domova v Dolnom Smokovci. Najprv zdola, ale v sobotu odpoludnia i zbližša, hoci mnohé nasvedčovalo tomu, že bude pršať.
 
Počasie nám však  cez víkend 7-9. júna prialo.  Stíhali sme popritom spolu s direktorkami z Čiech byť na obohacujúcich prednáškach pátra Juraja Pigulu, predstaveného augustiniánov na Slovensku. Viesť seba a vyznať sa v sebe je náročné a pomáhať sestrám na ceste, byť im blízko a súčasne byť neviditeľná, to je ako s tými štítmi.
 
Povzbudzoval nás, aby sme sa nebáli slúžiť, byť zranené a ísť v ústrety tomu, čo je pred nami. Svoje slová prepájal s biblickými textami i príkladmi zo života. Pracovali sme aj v skupinkách a večer bol plný nielen zdieľania z toho, čo sme počuli, ale i spoločného posedenia. Keďže boli Turíce, dopriali sme si i čas na ticho a adoráciu v kaplnke sestier. Modlitba v jazykoch preto nebola ničím nezvyčajným – bolo počuť  slovenčinu, češtinu, azerbajdžajčinu či latinčinu. Vďaka  patrí provinciálnej predstavenej saleziánok sr. Monike i sestrám z rady, ktoré nám tento víkend pripravili a boli  k dispozícii.
 
sr.Mária
Foto: Katarína Berešová