Pod krídlami Ducha

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.  A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás.  Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.   Jn 14, 15-16.23b-26
 
Prvé čítanie zo Skutkov apoštolov nám predstavuje zostúpenie Ducha Svätého na zhromaždenie učeníkov po Ježišovom nanebovstúpení. Skutky sú vlastne celé evanjeliom Ducha Svätého, ktorého prítomnosť medzi nami pokračuje až dodnes. Ježiš v Jánovom evanjeliu päťkrát prisľubuje Ducha Svätého. Zostupuje na učeníkov už pri jeho výdychu na kríži, ale i vo večeradle, keď na nich dýchol. Má to byť on, ktorý pomáha jednak chápať evanjelium a tiež si ho pamätať. Lebo evanjelium nie je hneď príjemné, lahodné. Naša priľudská pamäť ho ľahko vytesní zo svojho obzoru. Ale Svätý Duch ho jemne, ako lúče svetla, ako čerstvý vzduch či ako hrejivý plameň opätovne prináša  do nášho vedomia.
 
Duchu Svätému niektorí teológovia pripisujú ženský rod. No už Ježiš pripodobňoval seba ku kvočke, ktorá zhromažďuje pod svoje krídla kuriatka. O čo viac to môže platiť o Duchu Svätom!? On je Ježišovou prítomnosťou v jeho „neprítomnosti“. Je Koučom z neba, tým ktorý nás stále sprevádza, ostáva s nami a pri nás namiesto Ježiša vždy a všade. Je osobným Vodcom na mieru. Nesmrteľný, najmúdrejší a predsa si s ním môžeme dôverne tykať. Pokorne a činne drieme pri dverách tvojho srdca, aby ti mohol byť k dispozícii. Keď zvládol asistenciu pri stvorení celého vesmíru, určite zvládne temné stránky môjho i tvojho srdca. A to je tak povzbudivé!
 
Ľudský učiteľ zvykne napomínať, ale Božský Učiteľ pripomína, podobne ako vychovávateľ. Tento Veľký zabudnutý,  je pripravený nás trénovať v láske.  Všetci sa môžeme učiť reči lásky v škole tešiaceho Učiteľa. Aby sme konali väčšie skutky ako samotný Ježiš.  On síce konal tie najväčšie, ale boli skryté celému svetu kým nevstal zmŕtvych. Napríklad o skutkoch pápeža Františka vie hneď celý svet. Ale nie o túto veľkosť Duchu Svätému ide, ale o dávku nekonečnej hodnoty, ktorú Ježiš vymohol i našim skutkom. Lebo jeho smrť i zmŕtvychvstanie im dalo punc večnosti. No Duch Svätý nie je len našou osobnou asistenciou.  To on vzbudzuje a miluje spoločenstvá, ktorým odovzdáva svoje teplo, ochranu, hľadá pre nich potravu. Dejiny celej Cirkvi sú toho rukolapným dôkazom. Preto volajme, šepkajme, túžme: Príď!
 
sestra Dáša
Foto: Ako kvočka, Večeradlo