Život za Dunajom

V našej zadunajskej komunite sme prežili studený máj, ale celkom nás zahrieval  rytmus našich dní, udialo sa toho naozaj mnoho. A ak ste u nás neboli dlhší čas, iste by ste žasli nad zmenami domu na Kremnickej 19, aj na dvore – prišli sme o tri stromy, občas sa nám ťažko vchádza do domu, pretože máme pohyblivé schody (nebojte sa, nie eskalátory J). Niekedy sa čudujeme, že nám ešte stále – a pomerne dobre – ide internet… a máme aj iné technické vymoženosti okolo domu…. Áno, rekonštrukcia domu nielenže na Jozefa začala, ale, raz rýchlejšie, inokedy pomalšie, aj pokračuje.
 
A z takéhoto kontextu vychádzame a do neho vchádzame, z rôznych stretnutí, príprav, nácvikov, vyučovania, z Laury, či z rôznych vybavovaní. Napríklad, sr. Majka pripravovala počas celého roka deti na prvé sväté prijímanie počas stretnutí IMOS. A tak bola intenzívne zapojená aj do prípravy slávnosti.
 
V máji a to konkrétne 13. sme mali dvojaký dôvod na oslavu – privítali sme u nás sr. Lucíu Vásquez – misionárku v Baku pôvodom zo Salvadoru, ktorá pricestovala spolu so sr. Slávkou Butkovou a večer sme za prítomnosti provinciála dona Jožka Ižolda a Saleziánov-spolupracovníkov strediska Daliborko oslávili Máriu Dominiku Mazzarellovú. Po sv. omši sme sa všetci stretli pri malom pohostení v našom dome a v príjemnej rodinnej atmosfér bol aj priestor zoznámiť sa viac so sr. Luciou pri neformálnych rozhovoroch, či posilniť spoločenstvo aj v rámci saleziánskej rodiny. A keďže žijeme aj blížiacou sa provinciálnou kapitulou, jej tému a otázky, na ktoré sa snažíme hľadať odpovede, sme predstavili aj Saleziánom-spolupracovníkom, aj v nádeji, že nám nejaký ten postreh od nich pomôže lepšie sa zorientovať.
 
Sestry členky provinciálnej rady z nášho domu sa spolu s inými radkyňami zúčastnili stretnutia generálnej rady s provinciálnymi radami Strednej a Východnej Európy vo Varšave, ale o tom sa dočítate inde. Do komunity sme sa vrátili síce po dlhej ceste, najmä po Slovensku, ale stretnutie stálo za to!
 
Kontakt so saleziánskou rodinou aj vo svete  pokračoval aj krátko po našom návrate. Navštívil nás don  Eusebio Muñoz Ruiz, delegát pre saleziánsku rodinu v generálnej rade SDB. Slávil sv. omšu v našej kaplnke, prihovoril sa nám v homílii a pokračovali sme v dialógu s ním o saleziánskej rodine vo svete aj pri večeri. S veľkou pozornosťou si vypočul príbehy povolania a formácie v časoch komunizmu, ktoré predstavili naše dve sestry – sr. Valika Molnárová a sr. Daniela Somorová, čím sa stali tak trochu hviezdami večera, z čoho sme sa úprimne tešili. J Naše spoločenstvo však bolo obohatené aj o dve slovenské členky patriace do zložky saleziánskej rodiny s názvom Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta”, ktoré sa prišli stretnúť s donom Muňozom. Tak sme vstúpili do posledného mesiaca tohto školského roka, v ktorom nás čakajú niektoré pekné sesterské stretnutia – pracovné hodnotiace, ale aj niektoré plánovacie – napríklad pravidelne sa u nás stretáva prípravný tím provinciálnej kapituly, ktorý aj v týchto dňoch pokračuje vo svojej činnosti, ale prebiehajú aj plánovania táborov a prázdninových mesiacov, a tak sa už tešíme aj na blížiaci sa letný rytmus nášho života.
 
Sr. Monika Golianová