Stav s nimi na mladých

Ak vám nie je ľahostajné, čo mladí ľudia prežívajú vo svojom triednom kolektíve, poďte do toho s nimi. Vaša pomoc je pre nich nevyhnutná! Kurzy realizujú členovia tímu bez nároku na odmenu popri svojom zamestnaní a v týchto podmienkach už nie sú schopní odpovedať na vysoký dopyt zo strany škôl.

 

Stavte spolu s nimi na mladých pravidelným mesačným darom, ktorý použijú na zaplatenie mzdy pre kvalitného a stabilného inštruktora.

HĽADAJÚ 200 PRAVIDELNÝCH DARCOV, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ MESAČNE PRISPIEVAŤ SUMOU 5€, ABY ROČNE ZABEZPEČILI SUMU 12.000 €.

 

AKO MÔŽEM PRISPIEŤ?

Pravidelne

NaSTAVTE SI, prosím, pravidelný príkaz vo svojej banke:

IBAN: SK7983300000002801605148

variabilný symbol: 1111

suma: 5€ ALEBO ..€ / MESAČNE

DO POZNÁMKY ZADAJTE SVOJ EMAIL,  aby sa Vám vedeli poďakovať

 

Jednorázovo

IBAN: SK7983300000002801605148

variabilný symbol: 1111

suma: JE NA VÁS

DO POZNÁMKY ZADAJTE SVOJ EMAIL,  aby sa Vám vedeli poďakovať

Pre jednorázovú platbu môžete využiť jeden z ich QR kódov:

10 €                                          20 €                                         30 €

10€20€30€
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk