Stav s nimi na mladých

Ak vám nie je ľahostajné, čo mladí ľudia prežívajú vo svojom triednom kolektíve, poďte do toho s nimi. Vaša pomoc je pre nich nevyhnutná! Kurzy realizujú členovia tímu bez nároku na odmenu popri svojom zamestnaní a v týchto podmienkach už nie sú schopní odpovedať na vysoký dopyt zo strany škôl.
 
Stavte spolu s nimi na mladých pravidelným mesačným darom, ktorý použijú na zaplatenie mzdy pre kvalitného a stabilného inštruktora.
HĽADAJÚ 200 PRAVIDELNÝCH DARCOV, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ MESAČNE PRISPIEVAŤ SUMOU 5€, ABY ROČNE ZABEZPEČILI SUMU 12.000 €.
 

AKO MÔŽEM PRISPIEŤ?

Pravidelne

NaSTAVTE SI, prosím, pravidelný príkaz vo svojej banke:
IBAN: SK7983300000002801605148
variabilný symbol: 1111
suma: 5€ ALEBO ..€ / MESAČNE
DO POZNÁMKY ZADAJTE SVOJ EMAIL,  aby sa Vám vedeli poďakovať
 

Jednorázovo

IBAN: SK7983300000002801605148
variabilný symbol: 1111
suma: JE NA VÁS
DO POZNÁMKY ZADAJTE SVOJ EMAIL,  aby sa Vám vedeli poďakovať

Pre jednorázovú platbu môžete využiť jeden z ich QR kódov:

10 €                                          20 €                                         30 €
10€20€30€