S nádejou pozerať do budúcnosti

Sestry saleziánky z provinciálnych rád východnej Európy spolu hovorili o vplyve komunizmu v našich krajinách a o tom, ako v tom období žila saleziánska charizma. „Obohatilo ma spoločenstvo, ktoré sme spolu vytvorili a poznanie toho, ako žili saleziánsku  charizmu jednotlivé provincie zasiahnuté komunizmom,“ povedala ekonómka FMA na Slovensku sr. Ľuba
 
Pri predstavení rozvoja Inštitútu v jednotlivých  krajinách počas obdobia komunizmu bolo zaujímavé sledovať rozdielne možnosti pre rozvoj charizmy, ktoré boli v niektorých krajinách  viac, v iných menej obmedzované režimom, aj keď spoločný menovateľ prenasledovania a kontroly zo strany štátu bol silný všade. Obohacujúce bolo podelenie sa v multinárodnostných skupinách, kde sme hľadali a načrtli aj isté stratégie, ktoré by nám mohli pomôcť spracovať a integrovať dôsledky komunizmu. Často sa skloňovali slová ako rozlišovanie, hodnota osoby z hľadiska kresťanskej antropológie, vnútorná sloboda, dvojakosť, autorita, (spolu)zodpovednosť, a to všetko v uvažovaní nad hodnotami ako pravda, dobrota, krása, ktoré boli v čase komunizmu veľmi potlačené a nemohli sa rozvíjať. Sestry si tiež pripomenuli  ovocie veľkonočného tajomstva, ktoré dnes žiari zo života mnohých svedkov tých čias.
 
Generálna predstavená, sr. Yvonne Reungoat, začala stretnutie živou spomienkou na jednu nám dobre známu slovenskú sestru, ktorá prežila obdobie po páde komunizmu v hlbokej vďačnosti za zrod nových povolaní a rozvoj Inštitútu v našej krajine, aj keď si uprostred tvrdého prenasledovania veľa ráz pomyslela, že všetkému je už u nás koniec. Pripomenula aj samotného pápeža sv. Jána Pavla II., ktorý vyšiel práve z týchto životných okolností, a predsa svojou charizmou obohatil celú Cirkev. „Bola som veľmi rada, že sa ideme spolu ako východná Európa pozrieť na to, čo komunizmus v nás vyvolal a aké následky nám priniesol. Prednášky boli zaujímavé a mne veľmi pomohli ďalej sa zorientovať v tejto téme.   Pre mňa bola rovnako dôležitá práve tá atmosféra medzi nami, keď sa vieme ako v rodine porozprávať s inými sestrami, ktoré sme doteraz nepoznali, a tiež pozornosť sestier z generálnej rady a ich ochota a blízkosť na mňa pôsobili ako veľká podpora,“ podelila sa o svoje skúsenosti sr. Marta, zodpovedná za pastoráciu mládeže
 
Účastníčky svojimi prednáškami obohatila prof. Lodovica Zanet a don Michal Vojtáš SDB. Stretnutie sa konalo v Poľsku – Konstancin-Jeziorna v dňoch 27.-29.5.2019 v duchovnom centre Pallottínov asi 20 km od hlavného mesta Poľska Varšavy.
 
Sr. Ľuba, sr. Monika G.