Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

V priebehu mája sa na Fakulte pedagogických vied „Auxilium“ v Ríme konal študijný seminár pri príležitosti vydania knihy Eliane A. Petri: Svätosť Márie Dominiky Mazzarellovej – teologický výskum svedectiev z jej procesu kanonizácie.
 
Sv. Mária D. Mazzarellová je popri sv. Jánovi Boscovi už dávnejšie uznaná za spoluzakladateľku Inštitútu Dcér Márie Pomocnice – Saleziánok dona Bosca. Ako prvá prijala a vynikajúco realizovala jeho „sen“ o ženskom spôsobe prežívania saleziánskej výchovnej charizmy v rehoľnom živote.
 
V rámci seminára prednášali viacerí odborníci. Prof. Jesús Manuel García (z rímskej Saleziánskej univerzity) ocenil v diele profesorky Petri korektný výklad historických prameňov, ktorý umožňuje aktualizovať posolstvo jej života pre súčasnosť. Sr. Annamaria Valli, docentka Teologického inštitútu vo Viterbe, uviedla, že život M. Mazzarellovej sa dá zhrnúť do slova docibilitas – „učenlivosť“. Tento postoj je zároveň aktívny i pasívny voči Božej milosti. Je to otvorenosť a úplné odovzdanie sa pôsobeniu Ducha Svätého, je to odvážna a propozitívna poslušnosť, ktorá je znakom dospelosti vo viere. Vďaka docibilitas M. Mazzarellová vo svetle viery spoznala v donovi Boscovi Božieho prostredníka a zároveň don Bosco rozpoznal v M. Mazzarellovej osobu vhodnú na uskutočnenie jeho zakladateľského projektu.
 
Sr. Eliane Petri na záver zdôraznila výchovno-duchovné materstvo M. D. Mazzarellovej ako charakteristickú črtu jej svätosti. Don Michal Vojtáš SDB prezentoval projekt  Salesian.online,  portál, ktorý vznikol na základe spolupráce študijného centra Don Bosca na Saleziánskej Papežskej univerzite so Študijným centrom FMA Fakulty «Auxilium». Cieľom tohto online zdroja, ktorý bude čoskoro spustený pre verejnosť,  je sprístupniť čoraz viac historických prameňov, štúdií, výskumov a digitálnych zdrojov o histórii saleziánskej rodiny, o bohatstve jej výchovnej metódy a o saleziánskej spiritualite.
 
Preložila a upravila: Eva Matejková
Zdroj: https://www.cgfmanet.org
Foto: gps