ADMA oslavovala 150. výročie púťou do Turína

O oslavách 150. výročia ADMY sme už informovali. Rozprávali sme sa s jej predsedníčkou v miestnom stredisku Dubnica nad Váhom  Zuzanou Čepelovou  o zážitkoch z púte, ktorá sa uskutočnila z tejto príležitosti. Povedala nám  nové správy o združení a veľkých oslavách, ktoré čakajú aj samotné Slovensko.
 
Prečo práve do Talianska- Turín, Valdocco a iné miesta?
ADMA ( združenie Márie Pomocnice) práve v tomto roku 18. apríla oslávila jubileum, 150 rokov. Kandidáti, ktorí  absolvovali dostatočnú prípravu mohli vstúpiť do ADMY a kde inde ako na Valdoccu, mieste tak kľúčovom v don Boscovom živote?
Samozrejme predchádzali tomu veľké prípravy, ale s Božou pomocou aj pomocou sestier saleziánok Gabiky, Helenky, Moniky, členov z Michaloviec a s duchovnou podporou don Pavla Gracha sa 2.5.2019 vo večerných hodinách začala naša púť do Turína k don Boscovi.
 
Ako členovia ADMY zo Slovenska mali ste aj nejaké predstavy o tejto ceste?
Človek môže ísť na cestu ako tulák, ako turista, ako pútnik. Vybrali sme a ako pútnici, mali sme cieľ, ktorý sme chceli aj dosiahnuť. Spolu nás bolo 42 členov. Hlavným bodom pute boli už spomínané prísľuby našich  nových členov.
Pri tejto príležitosti sme radi putovali na miesta, kde prežil detstvo sv. Ján Bosco aj sv. Dominik Sávio, ktorých životopisy nám priblížil don Pavol. Poukázal, že Boh si vyberá obyčajných ľudí, vyvolil si aj don Bosca.
Navštívili sme  Colle don Bosco, Mondonio, Castelnuovo, pozreli centrum Turína- Turínske plátno a hoci niektorí tieto miesta navštívili po prvý krát
životopis don Bosca nebol nikomu neznámy.
 
Kto teda skladal prísľuby a čo sprevádzalo túto udalosť?
Pondelok 6. mája celá saleziánska rodina oslavuje sviatok sv. Dominika Sávia.
Na naše veľké prekvapenie prišiel aj don Peter Štellmach, rodák z Banskej Bystrice pôsobiaci aj v Dubnici nad Váhom.
Po homílii naši kandidáti: Margita Stankovičová, Štefan Stankovič, Veronika Ivanková, Kvetka Vašková, Anna a Jaroslav Jenisoví, Janka Schvarzová a Jana Hubačová práve v tento sviatok na Valdoccu zložili prísľuby, obdržali  pravidlá, preukaz a odznak. Zaviazali sa k úcte k Eucharistii a k Panne Márii. Panna Mária  je pre nás Matka a učiteľka, máme sa od nej učiť, ale aj prosiť. Slávnostnú sv. omšu  nám svojim spevom okrášlila kantorka Veronika. Boli tu prítomní aj ASC. Po sv. omši sme mali spoločný obed a čas na chvíle strávené spolu, ale aj s našim Štellom .
 
Takže sta sa ako ADMA rozrástli, ako vyzeráte v číslach?
ADMA sa nám rozrástla o osem členov. Dnes má ADMA na Slovensku 115 členov v 4 strediskách- Michalovce, Dubnica nad Váhom, Prešov a Námestovo. Ďalšie stredisko postupne vzniká v Banskej Bystrici, členovia sa chystajú požiadať o schválenie.
Na celom svete sa ADMA naďalej rozširuje, ako nás informoval prezident ADMY Renato Valera. Za posledný mesiac dostali 5 žiadostí od nových skupín.
 
Stretli ste sa aj s vaším prezidentom v rámci celého sveta, aké to pre vás bolo?
Aby prekvapení nebolo málo, prišiel nás pozdraviť aj prezident ADMY- Renato Valera, priniesol pozdrav od don Cameroniho. Veľmi sa potešil, že sme prišli. Renato je 1,5 roka v tejto službe. V krátkom rozhovore nám povedal svoje zistenie, že každá skupina rôznym spôsobom uskutočňuje charizmu. Všetky skupiny sú spojené okolo dvoch stĺpov. Uistil nás, že 18. apríla, v deň nášho výročia, sa modlili za všetkých členov. Ďalej nás povzbudil, že treba mať presvedčenie, že Mária môže zmeniť život našich rodín, našich detí a že ako združenie cez toto výročie chceme, aby sme umožnili Panne Márii pokračovať v tomto diele dona Bosca. Priblížil nám, ako sa stretávajú 24. v mesiaci po sv. omši je vždy vystavená Sviatosť, modlí sa sv. ruženec a členovia môžu prijať Sviatosť zmierenia. Táto pravidelnosť pomáha premieňať život.
Sviatok Dominika Sávia sme snáď lepšie prežiť nemohli – obdarení milosťami a plní dojmov.
 
Okrem miest don Boscovho života, navštívili ste aj iné oblasti v Taliansku?
V jeden deň nás čakala ešte návšteva Mornese, je to miesto narodenia a  krstu Márie Dominiky Mazzarellovej spoluzakladateľky inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok). Navštívili sme farnosť, prechádzali úzkymi uličkami pozerali miesta, kde bývala a spoločne sme sa naobedovali. Poobede  sme putovali na Valponascu, kde Mazzarellovi bývali a tam Mária Dominika večer  z  okna pohľadom na vežu kostola adorovala  Pána Ježiša.
 
Aké dojmy majú z púte ostatní účastníci?
Pekné svedectvo nám porozprávali Manželia  Anna a Jaroslav Jenisovci.
Jaroslav: Stručne vyjadriť  naše dojmy je veľmi ťažké. Jednoducho by sme použili všetky známe superlatívy, povedali by sme, že všetko bolo nádherné, neskutočné, dojemné a krásne. Z Turína si obaja odnášame tie najúžasnejšie dojmy, z ktorých budeme ešte dlho čerpať ako zo zázračného prameňa.“
Anna: „V Turíne sme boli druhýkrát. Prvýkrát sme putovali po stopách don Bosca v roku 2012, krátko potom ako som sa po ťažkej chorobe zaradila opäť do normálneho života. Bola to ďakovná púť. Keď sme po takmer siedmich rokoch sedeli v presbytériu baziliky Panny Márie Pomocnice na Valdoccu, boli sme dojatí a nesmierne vďační za milosť, ktorú sme dostali, za pozvanie Panny Márie do združenia, za spoločenstvo, ktoré s nami zdieľalo také nádherné chvíle. Súčasne sme obaja cítili aj zodpovednosť, aby sme naplnili to, k čomu sa počas prísľubov zaviažeme, že budeme rozširovať  a prehlbovať  úctu k Eucharistii a k Panne Márii, preto prosíme: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“
 
Kedy vyvrcholia oslavy 150 výročia ADMY na Slovensku?
Výročie na celom svete sme síce oslavovali oficiálne 18. apríla, ale našu oslavu na Slovensku sme si nechali v mesiaci tak bohatom na saleziánske sviatky. V Dubnici nad Váhom sa 25. mája uskutoční ďakovná slávnostná svätá omša s programom, na ktorú pozývame zástupcov všetkých členov saleziánskej rodiny.
 
Autor: Zuzana Čepelová, Dagmara Čepelová
Foto: archív ADMA