Počúvanie ako rozlišovanie, ktoré má dopad

Počúvanie-rozlišovanie
Schopnosť počúvať preto vyžaduje prijať hlboké emocionálne posolstvá, ktoré chce mladý človek vyjadriť. Toto je viditeľné na tvári, ktorá zobrazuje emócie radosti, smútku, frustrácie a pochybností. Tvár je najvýznamnejšou časťou neverbálnej komunikácie. Preto je potrebná emocionálna citlivosť na vnímanie tváre mladého, čo sa skrýva za úsmevom, výkrikom, červenaním alebo intenzívnym pohľadom. Pri vnímaní tváre sa počítajú najmä oči.
 
Je jasné, že neexistuje hlboké počúvanie, ktoré by nebolo regulované očami. „Počúvanie očami“ znamená poznať druhých prostredníctvom vizuálneho zážitku. Vnímanie tela má tiež dôležitú hodnotu. Ľudské telo je živé telo, žijúce telo; telá hovoria, komunikujú a vlastnia svoj vlastný jazyk. Vnímať, „počúvať telo“ teda znamená vedieť pozorovať ho vo všetkých jeho fyzických prejavoch: jeho neverbálne správanie, jeho pohyby, gestá, jeho postoj a pohľad.
 
Počúvanie, ktoré má dopad
Počúvanie je účinné, ak je poslucháč odpútaný od svojich uhlov pohľadu. Aby sa počúvanie ostatných pozitívnych prejavilo, vychovávateľ – rodičia by sa mali dištancovať od svojich vlastných predchádzajúcich chápaní, predsudkov, vlastného úsudku. Mal by prekonávať svoje mentálne schémy a osobné presvedčenia, aby ich nenanútil druhým. Zároveň by mal otvoriť myseľ a srdce, aby „stretol“ druhého v jeho jedinečnosti a individualite, aby mohol vstúpiť do vzájomnej výmeny s ním. V podstate aktívne počúvanie je ochota vedieť fyzicky a vnútorne počúvať druhého, aby bolo možné prijať to, čo chce povedať, poznať a pochopiť jeho vnútorný svet, jeho víziu reality, jeho zdroje, ciele a problémy.
 
Počúvanie je nevyhnutným prvkom efektívnej výchovy a pravého rozlišovania. Dobré počúvanie môže v mladom človeku podporiť schopnosť rozlišovať, pretože ho povzbudzuje, aby premýšľal sám za seba, aby pomenoval to, čím žije, aby si vybral to, čo je dobré a aby spolu s vychovávateľom zvolili to, čo je Dobro. Vďaka autentickému počúvaniu sa mladý človek cíti byť prijatý, milovaný, a preto viac dôveruje vychovávateľovi a aj sebe. Počúvajúce srdce pomáha deťom a mladým rozlišovať a vyberať si, integrálne rásť a objavovať Boží plán s ich vlastným životom. Počúvanie je schopné pozdvihnúť, uzdraviť a premieňať život.
 
Pham Thi Kim Ngan Maria, FMA
Preložila a upravila: Karolína Szelesová
Foto: GPS
Zdroj: www.rivistadma.org