Saleziánky rekonštruujú dom, aby mohli vzdelávať

Dom na Kremnickej ulici v Bratislave je už dávnejšie neobývaný, hoci v minulosti tam mali saleziánky práve jednu z komunít, kde patrili sestry, väčšinou učiace v neďalekej materskej škole.  V „domčeku na kremnickej,“ ako ho familiárne deti a mladí volali, sa pravidelne stretávali na stretnutiach rovesníckych skupín, či krúžkoch vo svojom voľnom čase.
 
Rekonštrukcia domu sa plánovala už dlhšie obdobie ako zaujímavý projekt, ktorým sa sestry chceli zamerať na vzdelávanie laikov prevažne mladých, keďže práve oni sú adresátmi ich poslania. Po náročnom papierovom období, kedy sestry vybavovali rôzne dokumenty, potvrdenia, neustále nepostačujúce povolenia, prišiel deň 19. marec 2019, kedy sa práca na dome začala aj prakticky realizovať.
 
Projekt prestavby domu, ktorý bude slúžiť nielen miestnej komunite, ale predovšetkým na vzdelávanie a ubytovanie záujemcov z celého Slovenska by mal byť ukončený v roku 2020. Práve v tom čase budú sestry saleziánky oslavovať 80. výročie príchodu prvých sestier na Slovensko. Za akúkoľvek podporu tohto projektu Vám ďakujeme.
 
Dagmara Čepelová
Foto a viac o projekte: rehole.sk