Vo Vatikáne sa konala medzinárodná konferencia

Rím (Taliansko). Od 7. do 9. marca 2019 sa v novej Synodálnej sále vo Vatikáne konala medzinárodná konferencia „Náboženstvá a ciele trvalo udržateľného rozvoja: načúvať plaču zeme a chudobných“, ktorú podporilo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj a Pápežská rada pre podporu jednoty kresťanov a medzináboženský dialóg.
 
Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo približne 450 účastníkov, medzi nimi aj sr. Julia Arciniegasová, FMA, bolo organizované na podporu dialógu medzi odborníkmi rôznych náboženstiev a medzinárodných inštitúcií, ktoré ich viedlo k posúdeniu situácie v súvislosti s implementáciou Agendy 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ku zhodnoteniu prínosu, ktorým náboženstvá prispievajú k realizácii cieľov. V septembri 2015 spomínané ciele schválilo viac ako 190 krajín, čo predstavuje veľký krok vpred v globálnom dialógu v znamení potrebnej «novej univerzálnej solidarity» (Enc. Laudato si’, 14).
 
Hlavným princípom všetkých náboženstiev je láska k našim blížnym a starostlivosť o stvorenie,“ povedal pápež František na audiencii ktorú udelil účastníkom v Clementínskej sále, berúc na vedomie, že „hovoriť o ľudskom rozvoji znamená odkazovať na všetkých ľudí – nielen na niekoľkých – a na celú ľudskú osobu, nielen na jej hmotnú dimenziu. […].Preto dúfam, že to, čo by sa mohlo objaviť počas tejto konferencie, sú konkrétne odpovede na výkrik zeme a volanie chudobných. Konkrétne záväzky na podporu skutočného rozvoja trvalo udržateľným spôsobom, prostredníctvom procesov otvorených pre účasť ľudí.”.
 
Účastníci ponúkli špecifické príspevky pre hlbšie pochopenie 17 cieľov a 169 zameraní, ktoré sú s nimi spojené, zdôrazňujúc ich vzájomné prepojenie medzi sebou a piatimi „P“. (pozn. prekl. viď ilustračný snímok)  Po všeobecnom prehľade sa prvé stretnutie zameralo na Ľudstvo (People) a Planétu, druhé na tému Prosperita a Pokoj, zatiaľ čo tretie bolo zamerané na Partnerstvo. Každé stretnutie malo niekoľko prezentácií o oblastiach rozvoja, po ktorých nasledovali odpovede z náboženského hľadiska. Posledný deň boli predstavené postupy týkajúce sa prepojenia medzi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a náboženstvami. Na poslednom zasadnutí generálny riaditeľ OSN v Ženeve vyzval účastníkov a ich komunity a inštitúcie, aby odvážne pokračovali v prispievaní ku realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
 
Zaujímavým momentom konferencie bola kultúrna udalosť, ktorá sa uskutočnila v podvečer prvého dňa v sále Pavla VI. s názvom „Hudba a umenie pre integrovaný rozvoj osoby.“ Na javisku vystúpili medzinárodne uznávaní umelci z oblasti hudby, ktorí pochádzajú z rôznych častí sveta a patria k rôznym náboženstvám.
 
Preložila a upravila Karolína Szelešová
Ilustračný obrázok a zdroj: https://www.infonline.cgfmanet.org/it/