Mladí z Dolného Kubína putovali na Butkov

Do jednej z najvyšších etáži lomu na hore Butkov putovali mladí so sestrami z Dolného Kubína.  Cestou hore sa modlili po skupinách krížovú cestu, po tom, čo si sami zhotovili vlastný kríž z prírodného materiálu.

 

“Najväčšou “atrakciou” boli početné relikvie svätcov, obrovská socha Panny Márie aj rozľahlý amfiteáter. Deti boli hneď všade. Ich sprievodcovia – sv. don Bosco, bl. Titus Zeman, sv. František aj sv. Augustín mali však o chvíľu plné ruky práce. Zástupy hriešnikov-detí ich vo veľkej strategickej hre obliehali aby im pomohli zbaviť sa svojich hriechov – dobrými skutkami, modlitbou, ale dokonca aj klikmi či drepmi. Nebyť pokušení-animátorov, ktorí deťom ich snahu znepríjemňovali, mali by sme hneď aj štyri desiatky kanonizovaných deti z Oravy,” ako uviedla SCVČ Laura Dolný Kubín.

 

Výlet ukončili svätou omšou u saleziánov v Dubnici nad Váhom.  Aj takýmto turistickým  spôsobom využili čas jarných prázdnin. 

-dc-

Foto a zdroj:  SCVČ Laura Dolný Kubín

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk