Nitriansky víkend sestier direktoriek

V prvý marcový víkend smerovali naše kroky sestier – direktoriek komunít do starobylej Nitry. V kňazskom seminári sv.Gorazda sme mali naše pravidelné stretnutie.
Hlavná téma, ktorej sme sa 1-3. marca 2019 venovali, bola „Leadership v štýle dona Bosca.“ Veľmi kompetentne nás ňou previedol hosť don Michal Vojtaš, SDB. Sympatickým štýlom nás obohatil vo viacerých oblastiach dôležitých pre službu animácie komunity. Napr.: mentalita rozlišovania, rozhodovanie a animácia, don Boscovo riadenie a správa, integrálna metodológia projektov, komunitné rozlišovanie, moderný managment a kráčanie podľa evanjeliovej logiky. Nechýbala ani práca v skupinách, následná spoločná diskusia a tiež adorácia za naše komunity a pekný sesterský večer rozhovorov a vzájomných zdieľaní. Niektorým sestrám sa splnila aj túžba vidieť mestskú časť – Orechov dvor, kde nitrianska komunita sestier pracuje v rómskej pastorácii.
V nedeľné dopoludnie sme medzi sebou privítali sr.Martu Baňasovú, provinciálnu radkyňu za pastoráciu mladých, ktorá mala pre nás krátky vstup s niektorými informáciami z pastorácie. O poznanie života a aktuálneho diania vo svojich komunitách sa tentokrát s nami podelili sr.Katarína Berešová – Bratislava-Vavilovova, sr.Daniela Kapková – Bratislava Hrobákova, sr.Gabriela Baňasová – Trnava-Krížova.
Záverečný blok stretnutia patril našej provinciálke sr.Monike Skalovej, ktorá nám komunikovala informácie zo života provincie. Zverejnila aj tému 24. Generálnej kapituly, ktorá bude na jeseň 2020. Túto tému celému Inštitútu predkladá naša generálna rada z Ríma a znie – „Plodné komunity v srdci dnešnej doby.“
Počas celého stretnutia sme ocenili aj sympatickú prítomnosť seminaristov, ktorí vedľa nás ani raz neprešli bez pozdravu a ochotne nám slúžili pri stolovaniach. Nech ich aj Vás všetkých Pán žehná!
sr.Iveta Sojková, FMA