Pustiť do služby Boha

DUCHOVNÁ ZRELOSŤ. DUCHOVNÉ OTCOVSTVO A MATERSTVO. CESTA IBA PRE NIEKTORÝCH? NIE. SME DO NEJ POVOLANÍ VŠETCI.
Formou duchovných cvičení v sympatickom a radostnom spoločenstve rôznych zasvätených mužov a žien.
Z bohatstva, ktoré zažili Andrea Badíková a Helena Gúberová, sa rady s vami podelia.
V druhej sérii programu Duchovné otcovstvo a materstvo pre zasvätených, konaného 13-18.1.2019 v Beckove, sme mali možnosť nahliadnuť do kontemplatívnej modlitby a do ostatných pilierov duchovného života.
Aj vďaka skúsenosti, spontánnosti a pravdivosti lektorov Andrey Ábelovej (matky) a Braňa Faba (kapucína) sme ľahšie vnikali do hlbšieho pohľadu nazerania na seba a na druhých.
„Žiť duchovným životom je pre rehoľnú sestru v podstate prirodzené, ale čo to v skutočnosti znamená? Viac sa usilovať? Dávať si silné a konkrétne predsavzatia? Postiť sa? Posilňovať si vôľu…? A čím viac sa snažím, tým som svätejšia? Funguje to naozaj tak? Ak sa nedostavuje žiadaný výsledok, kde sme odbočili? Odpoveďou bol celý seminár /duchovné cvičenia organizované v troch stupňoch,“ (HG)            /viac pozri: www.prerodiny.sk/DOM/
„Cítila som sa tu oveľa radostnejšie ako kdekoľvek inde.  Mala som pocit veľkého prijatia. Čo ma najviac oslovilo, bol ten pohľad „ZA“ – to mi osvietilo všetko.“ (KM)
„Zbavila som sa toho pocitu strachu, že vyzniem trápne, že dám hlúpu otázku… viem, že to nie je zo mňa.“ (CD)
„Cítim v sebe viac a viac túžbu hovoriť Bohu áno, aj na to, čomu nerozumiem. Nechávam Boha, aby si ma očisťoval, lebo viem, že ma miluje.“ (RV)
„Pochopil som, že robím dobre, ale so zlým základom – nestavať to celé na sebe.“ (BR)
„Druhého nemôžem prijímať sama od seba, to dokáže urobiť len Boh vo mne, ak sa mu otvorím.“ (AB)
Kríž je jediná cesta, ktorá môže eliminovať moje ego.“ (KB)
„Ak konám službu z ega, tak ma to veľmi vyčerpáva. Pustiť do služby Boha, nechať tam miesto pre neho, vtedy je to zážitok slúžiť.“ (DT)