Duchovná obnova žien

Stíšenie sa, modlitba, svätá spoveď, spoločenstvo, oddych, načerpanie do života – to boli hlavné dôvody, pre ktoré sa jedenásť mamičiek zo strediska Tri hôrky v Košiciach rozhodlo zúčastniť sa na duchovnej obnove pre ženy.
Po tom, ako sa v piatok večer 11.1. 2019 rozlúčili s manželmi a deťmi, nasadli do áut a vyrazili smer Vranov nad Topľou. Tam ich na zasneženom kopci čakal kláštor sestier redemptoristiek, ktorý sa im do soboty večera stal miestom modlitby a spoločenstva. Duchovnú obnovu pripravila sestra Ľubica Mervová a salezián Stanislav Haburčák. Prítomná za komunitu bola aj sestra Dagmara Čepelová.
Piatkový večer sa okrem svätej omše niesol v znamení rozhovorov. Nechýbali ani úsmevné príhody, debaty na rôzne témy, dobré jedlo, káva či vínko. Sobotné doobedie patrilo prednáške, ústraniu, modlitbe a spovedaniu. Hlavnou témou obnovy bolo evanjelium z nasledujúcej nedele o Jánovi Krstiteľovi a o krste Ježiša. Pri poludňajšej svätej omši v gréckokatolíckom chráme, ktorý je súčasťou areálu, si mamičky obnovili aj svoje krstné sľuby. Nasledoval obed, oddych, modlitba svätého ruženca, spoločné zdieľanie i diskusia. Po večeri ostávalo pobaliť sa, očistiť zasnežené autá a s vďačným srdcom sa bezpečne vrátiť domov.
Obnovené ženy sa zhodli na tom, že sa oplatí nájsť si takýto čas – aspoň na chvíľu sa vzdialiť od domácich povinností, načerpať v tichu, aby sa potom domov vrátili posilnené Chlebom života a obohatené o nové myšlienky i priateľstvá.
Barbora Okruhľanská