Po priamych cestách alebo Advent v Michalovciach

Áno, zdá sa vám správne, „Po priamych cestách“ je názov pútavej autobiografie profesora Hlaváča. S týmto obetavým kňazom, ktorý v Michalovciach pôsobil vyše 20 rokov, nás spája viacero súvislostí.
Najväčšou z nich je náš prvý komunitný víkend, ktorý sme strávili na fare v Hermanovciach, kde pôsobil na konci svojho života, kde sa k jeho hrobu doteraz chodia ľudia modliť. Počas víkendu sme si dopriali čas na to, aby sa aj naše cesty jedna k druhej stávali čoraz priamejšími, aby sme sa lepšie navzájom poznali a chápali, a tiež vedeli, čo tú druhú poteší. Navštívili sme tiež našu „externú“ členku Miriam u nej doma a stretli sa s jej mamičkou.
S menom profesora Hlaváča sa spája aj jedna z ulíc, ktorou často prechádzame. Tešíme sa z ulíc, čo sú už vynovené a naozaj „priame“, lebo na niektorých sa kolobežkou ešte ide dosť ťažko. Zvlášť na miestach s naozaj „neupraveným“ povrchom sa biblické volanie vyrovnať cesty veľmi plasticky chápe.
Po priamych cestách bez jám a hrboľov prichádza Kristus cez svoju Nepoškvrnenú Matku. Jej sviatok spolu so sviatkom direktora saleziánov a výročia posviacky ich aj nášho kostola sme oslávili veľmi pekne. Napríklad aj komunitným výjazdom na evanjelizačný koncert skupiny Timothy v Humennom.
Adventná výzva vyrovnávať cesty, aby sa stali priamymi, aby sme nekládli prekážky Ježišovmu príchodu, rezonuje aj v nás. Aj keď sme poslané na rôzne polia každodennej činnosti, stále nanovo si volíme to, čo nás zjednocuje, čo vedie priamo. A to prajeme aj všetkým vám.
Sr. Kristína Némethová