Pozývam ťa na kávičku

Na Slovensku máme tradíciu vzájomne sa pozývať na stretnutia „pri niečom“. Ľudia si posedia, porozprávajú čo nové, vyžalujú sa, zasmejú sa… Na direktorskom stretnutí v Ivánke pri Dunaji bežalo posedenie pri káve. Provinciálka sr. Monika urobila sestrám počas druhého adventného víkendu hádam aj desiatky káv J
Posedenie v príjemnej atmosfére pri vychutnaní si šálky kávy (pre niekoho aj čaju alebo vínka) sa symbolicky prenieslo aj do nosnej témy stretnutia. Hovorilo sa o komunite. Komunita je miestom, kde zdieľame svoje životy, kde by sme si mali vzájomne budovať priestor, do ktorého pozývame jeden druhého k niečomu príjemnému. Pravdaže takto to v praxi nebeží na 100%, ale nemalo by sa stávať, že na 100% to takto nebeží nikdy.
Sv. Augustín tvrdil, že komunita je prvou liturgiou a máme si Boha uctievať jedni v druhých. A keďže komunita je charizmatickým prvkom rehole augustiniánov, prišiel sa s touto témou so sestrami saleziánkami podeliť o. Juraj Pigula z Košíc. Na príklade Šaula a Dávida poukázal na nebezpečenstvo závisti a žiarlivosti, ktoré sú  ľudskému egu veľmi blízke, nevynímajúc zasvätených. Kontemplatívny pohľad predsa len viac nadobúdame dávaním a rozvíjaním ocenenia. Takto sa komunita stáva predzvesťou spoločenstva svätých. Rovnako veľkú váhu má odpustenie.
Páter Juraj bol aj jedným z troch hostí, ktorí boli v sobotné popoludnie pozvaní do talk show sr. Moniky – Otvorené dvere. Ďalšími hosťami boli dve direktorky, ktoré odpovedali na otázky o vlastných skúsenostiach z komunity. A nakoniec o živote  svojich komunít poinformovali aj sestry z Trnavy, Šamorína, Rožňavy a Košíc, v ktorých nedávno prebehli provinciálne vizitácie.
Aký dať tomu záver? Uvidíme, ako sa v komunitách rozvinie pozvanie na vytváranie rodinnej atmosféry, ktoré nevytvára len šálka dobrej kávy.
Sr. Miroslava Tarajová