Rožňavské Vianoce v rodine

Krásna predstava spoločného večera, sa postupne naplnila.

Žijeme v rytme provincie

Náš dom býva miestom mnohých stretnutí

Po priamych cestách alebo Advent v Michalovciach

Tešíme sa z ulíc, čo sú už vynovené a naozaj „priame“

Pozývam ťa na kávičku

Provinciálka sr. Monika urobila sestrám hádam aj desiatky káv

Čaro obyčajných vecí

Zanechali stopy vo mne/v nás

Sestry v stálej formácií- radosť žiť!

Počas víkendu zažili aj výlet lanovkou

Bolo to po prvýkrát v histórií

Objaviť v každom z nich Krista