Sestry sa stretli kvôli pastorácii

Výročné stretnutie pastorácie sestier saleziánok zo všetkých komunít na Slovensku prebiehalo na chate v Slávnickom Podhorí od piatku do soboty 17.11.2018. Pre účastníčky boli pripravené viaceré prednášky, príhovory, workshopy i diskusie z oblasti súčasnej saleziánskej a mládežníckej pastorácie.
Sestra Gabika Baňasová v piatok v rámci programu predstavila saleziánsky prístup „Sprevádzania pri výbere povolania v listoch Matky Mazzarellovej“ podľa prednášky prof. Eliane Anschau Petri zo septembrového kongresu v Ríme „Mladí a životné rozhodnutia.“ Ďalšie príhovory mali v sobotu salezián Peter Naňo o sprevádzaní a počúvaní mladých a vedúca pastorácie saleziánok Marta Baňasová i sestra Mária Nagyová o synode mladých, dokumentoch i záveroch, ktoré z toho vzišli.
Po nich sa v rámci okružnej víkendovej jazdy po Slovensku zastavil na chate i vedúci pastorácie saleziánov don Ján Holubčík, čo umožnilo vzájomné obohatenie sa aj počas chutného obedu, ktorý pripravili dve členky saleziánskeho združenia ADMA z Dubnice nad Váhom, za čo im patrí úprimná vďaka.
Poobedie patrilo trom workshopom na témy formácia animátorov, saleziánske pôsobenie vo formálnom vzdelávaní (školy) a duchovný život v našej pastorácii, z ktorých si sestry mohli vybrať len jeden. Po diskusii v malých skupinkách nasledovalo i predstavenie zaujímavých záverov a nápadov, i ďalšia diskusia už medzi všetkými zúčastnenými.
V závere stretnutia sestra Mária Gregová predstavila tiež novinky, pozvánky a pastoračné fungovanie za posledné obdobie, a to nielen štyroch veľkých sesterských projektov GPS, MEŠ, Vides, Emauzy.
Deň pastorácie bol obohacujúci aj možnosťou získať a vymeniť si rôzne konkrétne nápady, materiály, informácie, ktoré sa dajú veľmi užitočne využiť v práci s mladými v jednotlivých strediskách, ale aj určitým priestorom na oddych, relax v prírode či pri spoločenských hrách.
Členka pastoračného tímu, sestra Dagmara Čepelová, zhodnotila stretnutie takto:

„Deň pastorácie bol tento rok veľmi pohodový, plný aktuálnych vecí, informácií, podelení sa a to všetko s pastoračným podtextom, pretože nám záleží na mladých, ktorých chceme počúvať, spolu s nimi tvoriť a rozvíjať saleziánsku charizmu.“

Dňu pastorácie predchádzalo aj stretnutie riaditeliek SCVČ v piatok doobeda. Rozprávali sa o činnosti, novinkách a konkrétnych mestách, kde prebieha výchova deti a mladých vo voľnom čase. Ďakujeme organizačnému tímu i všetkým našim dobrodincom za skvelé stretnutia, cez ktoré môžeme spoločne rozmýšľať, rozlišovať a konkrétne reagovať na výzvy výchovy a vzdelávania mladých.
sr. Elena Holá