Boh v mojom živote

Je piatok podvečer, nakladáme svoje veci do auta, rozlúčka s rodinou a už cestujeme. Slnečná jeseň, cesta ubieha rýchlo,  už len dlhší rovný úsek a sme tu. Slávnické Podhorie, dedinka obklopená  horami nás, členky ADMY, ale i ostatné účastníčky z dubnickej farnosti privítala 4-7.10.2018 vymaľovaná tými najkrajšími farbami jesene.
Obklopené touto nádherou sme tri dni počúvali Boha prostredníctvom sestry FMA Editky Štefkovičovej, ktorá nám pútavou prednáškou priblížila náš vzťah k Bohu. Akú predstavu mám o Bohu, to mnou hýbe. Nechajme na Boha, čo chce aby ma zachytilo. Sme stvorení na Jeho obraz. Som žena, ktorú stvoril Boh. Po každej prednáške  sme mohli v stíšení meditovať.
Don Anton Červeň SDB nás svojou prednáškou zobral  všetky na „Planétu lásky.“ Láska začína vtedy, keď sa celá odovzdáš. Boh nepočíta naše hriechy- pozerá na našu lásku.
Celý tento požehnaný čas sme mali v Kaplnke živého Krista pripraveného na rozhovor.  Spoločne sme sa modlili modlitbu sv. ruženca.
Nedeľa- Duchovné cvičenia sa blížia k záveru. Posilnené  Božími milosťami, plné vďačnosti Bohu a našim kazateľom Odoberáme sa do našich domovov, aby sme Boha dostali z hlavy do srdca.
„Oslavovať ťa chcem Bože, môj kráľ,a Tvoje meno velebiť navždy a naveky“
Zuzana Čepelová