Zasvätení sú povolaní byť matkami a otcami

Duchovná zrelosť, je vzácna vec a sme do nej povolaní všetci ľudia. V programe „Duchovné otcovstvo a matersvo“, sa v dňoch 23- 29.9. 2018 s osobnou skúsenosťou vyjdenia z vnútornej tmy, podelili školitelia Andrea Ábelová (matka rodiny) a Braňo Fabo (kapucín). V spoločenstve iných zasvätených, mužov a žien, rehoľníkov a diecéznych kňazov, voviedli účastníkov do hlbokých procesov sebapoznania, vnútornej transformácie a uzdravovania a k novej osobnej formácii.
Nešlo  iba o krásne, hodnotné alebo povzbudivé myšlienky, ale  o zmenu pohľadu a štýlu práce na sebe. Nie len  o novú, kvalitnejšiu a trvácejšiu „omietku“, ale  o pre-usporiadanie už položeného stavebného materiálu v osobe.
Školenia sa zúčastnili aj dve saleziánky Janula Haluščáková, ktorá svoje dojmy opísala  slovami: „Každá nová skúsenosť s Bohom nám zväčšuje priezor, ktorým vnímame Boha a utvárame si pravý obraz o ňom. Táto myšlienka  ma zachytila a ďalej skutočnosť, že laičke záleží na tom, že zasvätení a kňazi budú tým, čím majú byť- duchovnými otcami a matkami.“
Aj druhá saleziánka Hela Gúberová vyjadrila pár myšlienok zo stretnutia : „Pohľad človeka, aj môj pohľad, je často veľmi ohraničený. Vidím pravdu, ktorá je buď vľavo alebo vpravo, viem, čo je dobré a čo zlé. Je to čiernobiele videnie. Častokrát svoje problémy odvodzujeme od chybného správania tých druhých, a preto sa snažíme každého obrátiť a zmeniť. Ak sa moja snaha nestretne s pochopením, môžem sa cítiť sklamaná, nahnevaná a smutná. Negatívne emócie ma smerujú hľadať vinníka a vytvárať nároky na druhých. To je dualistická myseľ. Ak však vedome vystúpim z tlakov vlastného úsilia o zmenu, úzky obzor môjho ega sa začne rozširovať, čo poznačí aj moju myseľ. Boh čaká na moje zavolanie, na môj súhlas, aby prevzal „prácu“ vo mne On sám a začne ma meniť Božia láska. Pretvára ma aj s mojimi zraneniami, slabosťami a pádmi. Takého človeka už nepohoršujú slabosti a hriechy iných, lebo si je vedomý svojich  vlastných chýb, ale tiež i Božieho milosrdenstva. Túži po jednote a je schopný ju aj vytvárať. Jeho prítomnosť sa stáva príťažlivou, lebo ju charakterizuje láska, pokoj, radosť a sloboda. A to sa začne prejavovať v rodine alebo v spoločenstve, kde žije. To je ovocie, ktoré chutí kdekoľvek, „
Podelila sa  tiež o svoju skúsenosť so školiteľmi: „Obdivujem Andreu a som jej veľmi vďačná, že má odvahu, ako žena, laička a matka, vyjsť von so svojimi bojmi, tmou a nepochopením vo svojom duchovnom živote a svoju skúsenosť ponúknuť ako schodnejšiu cestu k dôvernému vzťahu s Bohom a tým ku krajšiemu a plnohodnotnejšiemu životu v spoločenstvách, kde každý z nás žije.“
Program je stavaný pre každého človeka, pre otcov a pre ženy, pomáha nanovo vytvoriť vzťah medzi otcom a synom/dcérou. Pre zasvätených je pod názvom Duchovné otcovstvo a materstvo. Viac, aj prihlásenie sa na: http://www.prerodiny.sk/
Pre zaujímavosť a iné ponuky: http://www.abeland.sk/
sr.Hela