Spoločné kráčanie saleziánok v Európe dostáva jasnejšie farby

September je novým začiatkom pre školákov, pre mnohých v práci a pre nás provinciálky z celej Európy a Blízkeho východu je pokračovaním začatej cesty.
Stretnutie „Cammino dell Europa“  (Cesta Európy) sa uskutočnilo v dňoch 10.-14.septembra v talianskom Mornese pod vedením ESDACU je to spoločnosť, ktorá vedie na základe ignaciánskej spirituality k skupinovému rozlišovaniu. Už v roku 2009 sa začala táto cesta, ale to sa ešte nevedelo či a ako to pôjde. Dlhé debaty, produkovanie materiálov s peknými slovami privádzali skôr k znechuteniu ako k novým odpovediam. Avšak aj toto hľadanie bolo potrebné, aby sa prišlo k zjednotenej ceste provincií saleziánok celej Európy. Posledné stretnutie, ktoré sa konalo v belgickom Farniéres pomohlo vstúpiť provinciálkam do hlbšieho spoznania sa nie tak v tom čo robíme, ale kým každá je. Táto hlboká skúsenosť zo zdieľania  pripravila terén na ďalší proces, ktorý sa konal v Mornese. Veľa sme sa rozprávali, počúvali, hľadali. Pripomenuli sme si niektoré významné udalosti, ktoré sa udiali za posledných 10 rokov vo svete, v spoločnosti, v Cirkvi ako aj na úrovni Inštitútu a jednotlivých provincií. Ako pápež František hovorí, treba si pripomínať, oživovať pamäť. Preto nám aj sestra Piera Cavaglia, generálna sekretárka predstavila cez svoju prednášku tému Charizma v koreňoch Inštitútu a jej proroctvo dnes. „Na začiatku naše sestry mali veľkú odvahu a málo prostriedkov, teraz zdá sa, je to naopak,“ povedala sr. Piera. Aj keď celkovým cieľom stretnutia bolo prerozdelenie konferencií, proces a metóda ESDACU nás priviedla skôr k otázke ako posilniť a urobiť stále živou a aktuálnou našu charizmu dnes. Vzišla nám z toho veľmi pekná túžba, v ktorej sme sa všetky spojili, v túžbe po hľadaní spolu, v nachádzaní stále nových odvážnych a tvorivých návrhov ako ohlasovať Krista mladým, a ako posilniť a predovšetkým žiť v našich komunitách a na úrovni spolupráce rozmer vzťahov, spoločenstva, rozmer bratstva – sesterstva.  A nezostali sme iba v oblakoch peknej frázy, ale v nových výzvach, ktoré si vyžadujú odvahu, otvorenosť, vyjdenie zo svojho pohodlia a vstúpenie do rizika, že „to nebude tak ako to vždy bolo“. A ďalej záleží aj od nás saleziánok koľko a čo chceme pre spoločné výzvy ponúknuť. Možno niektorá v sebe nájde túžbu patriť do medzinárodnej komunity, ktorá by odpovedala na potreby dneška napr. venovaniu sa migrantom, alebo sa nájde nejaký tím, ktorý s novým prístupom pomôže v jednotlivých provinciách prebudiť evanjelizáciu mladých, alebo sa v komunitách vytvorí nový tip komunít, ktoré sú otvorené pre mladých, alebo??? …Tvorivosti je v každej provincii dosť a určite sa niečo čo nás posunie ďalej v hľadaní odpovede ako ďalej žiť saleziánsku charizmu v Európe privedie k niečomu spoločnému. Kocky sú hodené…
Po stretnutí Cammino dell´Europa sme pokračovali v dňoch 15.-16. septembra ďalej stretnutím jednotlivých konferencií Európy. Nateraz sú tri – talianska, španielsko – portugalská a ďalšia je zvyšok Európy a Blízkeho východu. Slovensko – azerbajdžanská provincia patrí do Konferencie CIEM, ktorá pozostáva z 12 krajín Európy.
Obidve stretnutia sme zakončili slávnosťou v mornézskom kolégiu, kde sme si pripomenuli 140 rokov od odchodu prvých sestier z Mornese na nové miesto, ktoré na vybral don Bosco do Nizza Monferrato. Slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval slovenský salezián Peter Štellmach a spoločným podelením záverov stretnutia, ktoré predstavila každá konferencia. Večernú bodku za stretnutím dala generálna matka Yvonne Reungoat.
Monika Skalová