Dve saleziánky zložili večné sľuby

V sobotu 8.septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie zložili večné rehoľné sľuby sestra Paulína Mäsiarová z Dolného Kubína a sestra Eva Šatková z Dubnice nad Váhom. Po šiestich rokoch zasväteného života, tzv. období juniorátu, verejne potvrdili svoje rozhodnutie zasvätiť sa Bohu navždy počas svätej omše v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici- v Sásovej.
Na slávnosti sa stretla saleziánska rodina z celého Slovenska. Hlavný celebrant, provinciál saleziánov don Jozef Ižold v úvode svätej omše všetkých privítal týmito slovami: „Dnes sme sem prišli Evka a Pauli kvôli vám, aby sme spoločne prežili veľkú radosť z vášho úplného darovania sa Pánovi definitívnym spôsobom. To, čo ste už urobili pri prvých sľuboch, dnes potvrdíte a tento dar je naozaj celý a úplný.“
Obrad skladania večnej profesie mal viacero častí. Po modlitbe litánií sestry jednotlivo predniesli vlastnoručne napísanú formulu sľubu. Podpísali a pobozkali ju na oltári, čím vyjadrili, že svoj život navždy spájajú s obetou Krista. Následne sa hlavný celebrant modlil nad sestrami slávnostnú modlitbu zasvätenia. Provinciálna predstavená sr. Monika Skalová potom gestom objatia navždy prijala sestry do Inštitútu dcér Márie Pomocnice.
Slová Panny Márie z Jánovho evanjelia „Urobte všetko, čo vám povie“sprevádzali Pauli a Evku už niekoľko rokov, preto si jednoznačne toto evanjelium vybrali aj na tento deň. V kázni Milán Janák SDB veľmi pútavo a podstatne poukázal na niektoré prvky tejto evanjeliovej udalosti.
„Pán Ježiš hneď na začiatku svojho účinkovania zobral učeníkov na svadbu. Nezobral ich na púšť postiť sa, nevyučoval ich. Pozval ich na svadbu, ktorá bola obrazom Novej zmluvy,ktorú na konci uzatvára s nami na kríži. Je to Nová zmluva medzi Ním a nami. Zmluvu pri ktorej hovorí, „som ochotný dať ti všetko“. Ježiš zobral učeníkov na svadbu, aby si uvedomili, do akého vzťahu vchádzajú. To je On, ktorý je ochotný sa za každého obetovať. Je ochotný dať ti všetko a to všetko, ti sľubuje.“
Ďalej poukázal na postavu Panny Márie. „V každom vzťahu sa stane, že sa vyprázdnime, že dôjde víno, láska sa stratí v nejakých hádkach, stratíme chuť, zabudneme na to, s kým sme uzatvorili zmluvu. Mária je tá, ktorá si to všimne a odovzdáva to Ježišovi. Hovorí krásnu vetu. „Urobte všetko, čo vám povie.“Keď sluhovia zanesú starejšiemu vodu premenenú na víno, je to najlepšie víno aké pil. Akoby je Ježišov čas odlišný. Nie najlepšie na začiatku. Ale najlepšie na konci, keď je človek vyzretý, keď prešiel krízou, keď človek pochopí, že ťažkosti a problémy musí odovzdávať a nechať sa premeniť Kristom, aby to dobré víno, ktoré On dokáže v človeku urobiť mohlo byť ponúknuté ostatným.
-pm-