Cesta k naplneniu snov je často iná, než si predstavíme

Sestra Monika Foltýnová už niekoľko rokov pracuje v Nitre na Orechovom Dvore medzi rómskou mládežou. Ponúkame jej pohľad na svoju prácu a iné oblasti života.

  1. Práca

Do Nitry som prišla po svojich prvých sľuboch v lete 2014 a pracujem 4. rok ako asistent učiteľa v rómskej osade na Orechovom dvore, ktorý sa nachádza v poli za Nitrou. V praxi to znamená, že doobeda sa venujem deťom v MŠ a poobede doučujeme školopovinné deti a po doučku mám s nimi voľnočasové aktivity.

  1. Poslanie

Štartovacia čiara pre deti žijúce v osade je úplne inde ako v bežných rodinách. Niekedy bojujú s nedostatkom jedla či hygieny, vo väčšine rodín deti nevychovávajú, chýba láskavé slovo, úcta či základné podnety k zdravému ľudskému, inteligenčnému, morálnemu či náboženskému rozvoju. Preto spoločne veríme, že každá práca a čas strávený s deťmi má pre budúcnosť detí nesmierny význam. A zároveň veríme, že iba ak pocítia, že sú ako osoby milované, dokážu aj oni sami správne milovať. V osade sa stále učím umeniu malých krokov. Ak sa deťom venujete, kvitnú. Viditeľne už tu a teraz a veríme, že tieto naše malé kroky prinesú svoje ovocie v pravom čase a táto generácia Rómov bude o trošku iná ako ich rodičia.

  1. Úskalia

Úskalím môže byť, ak by som chcela mať nejaké plánovania či očakávania v poslaní. Ak chcete vidieť konštantne rastúce výsledky, isto do tejto práce nechoďte. Raz je to s deťmi a rodičmi hore, raz dole. Slovo tu nemá až taká váhu. Na čom sa teraz dohodneš, o päť minút vôbec nemusí platiť. Všetko však podľa mňa závisí od toho, ako sa človek vnútorne nastaví. Ak chceš vidieť zázraky, máš ich ako na dlani každý deň!

  1. Zážitok

Zážitkov je každý deň mnoho a často sú neopakovateľné. V krátkosti spomeniem jeden humorný. V triede som mala jedného chlapca náročnejšej povahy, bol druhák. Veľmi túžil ísť zbierať niekde gaštany. Rozmýšľala som, ako to vymyslieť, aby sme sa na tie gaštany dostali. Ale tu, čuduj sa svete! Jedného dňa mi kolegyňa hovorí, že máme v triede myš. Začal sa strategický triedny útok na myš. Musíme ju nejako dostať von a zároveň udržať decká v pokoji. Hýbali sme sa z jednej strany na druhú. Pozor! Vpravo! Vľavo všetci. Keď tu zrazu vidím, ako sa tento chlapec prudko zohol, trhol rukou a schoval si ju za chrbát. Priblížim sa k chlapcovi, má červený prst. Idem pozrieť za kôš a tam si leží myš. Chlapec ju chytil do ruky, ale ona ho stihla kúsnuť asi do prsta. Myšku, inak krásnu s peknými očami, sme dali von do poľa a s chlapcom som poobede išla do nemocnice na infekčné. Keďže pani doktorka chcela najskôr popis z chirurgie, počkali sme si na pohotovosti až nás zobral mladý lekár dovnútra. Na prste síce už nič nebolo, ale úraz musel byť skontrolovaný. Ale keďže nikto nevedel, ako sa povie myš po latinsky, pán doktor napísal do správy „ratus minimus“, čo znamená malý potkan. Keď sme sa vracali na infekčné, zrazu si tento chlapec všimol, že na zemi je nesmierne veľa gaštanov. Tak sme sa pustili do zberu a stali sme sa dobrými kamarátmi. Veru, Pán plní sny maličkých, aj keď cesta k naplneniu snov je často iná, než si predstavíme J

  1. Apoštolát

Okrem práce v osade som zapojená do VIDESu, misijného dobrovoľníctva. Je to pre mňa krásna skúsenosť a radosť vidieť mladých ľudí, ktorí v jednoduchých a často náročnejších podmienkach v iných kultúrach dávajú svoj čas deťom, ktoré nemajú toľko príležitostí. Zároveň vnímam, že apoštolát nie je len vec nejakej činnosti alebo času, je to prežívanie každodennosti a prítomnosti tu a teraz. Žiť naplno lásku tam, kde teraz som. Či už v práci, komunite, rodine, obchode, kostole, s mladými na víkendovke, či čakajúc na zastávke na autobus. Stačí mať len otvorené srdce a oči pre to, čo chce v danej chvíli Pán konať.

  1. Motto, citát…

Tak tieto veci sa mi asi priebežne menia. Mám však napríklad obľúbenú vetu z Písma: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“. Pre mňa je táto veta plná viery a dôvery v Pána, že všetko môže Boh premeniť na dobré a zmysluplné a všetko mi  môže v budúcnosti poslúžiť, i keď v prítomnosti tomu nemusím rozumieť. A potom mňa vždy oslovujú a prežívam vo vnútri radosť z textov Písma, kde sa hovorí o našom stretnutí sa s Bohom v jeho sláve. Takže napr. : „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme…keď sa On zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ Ak toto raz do hĺbky v srdci pochopíme, zmení sa celý náš život na oslavu Pána každý deň.