Z plnosti srdca hovoria ústa: „Ďakujem.“

Spása príde z východu

Spoločne rozlišovať

Podnecovať k tvorivým a odvážnym odpovediam

Na Festivale Lumen odohrala kapela No Name

Dva dni plné hudby a bohatého programu

Tento rok je sviatok obohatený práve 150. výročím Baziliky Panny Márie v Turíne

Aby nám Panna Mária pomohla zachovať kresťanskú vieru

Každý deň sa učím niečo nové

Sr. Hela Šlenkerová

Cez víkend obsadili Velehrad direktorky českých a slovenských komunít 

Stačí otvoriť oči a vidieť v nich dar

Cesta k naplneniu snov je často iná, než si predstavíme

Otázky pre sr. Moniku Foltínovú

Wow, to je naozaj!

alebo - Ako je to byť pokrstená v 14-tich?

Víkend plný vďačnosti – tento krát na juniorský spôsob

Plné vďačnosti následné „uniesli“ nič netušiacu provinciálku