Sr. Erika Páterková: Samuel odkrýva tajomstvá

Jednoduchá, radostná prítomnosť

Dievčatá si zmerali sily vo florbale

Bojovalo sedem tímov. Víťazstvo si odniesli

Prejavilo sa veľké bohatstvo hodnôt

Zažili sme naozaj krásne spoločenstvo „svetovej rodiny“