Víkend naplnený až po okraj

Animátori z Banskej Bystrice navštívili Titusa
Predposledný májový víkend sa opäť uskutočnila Stredisková škola animátorov pre mladých zo saleziánskeko strediska v Banskej Bystrici. Tentokrát sa 26 animátorov spolu s koordinátormi vybralo do Bratislavy. Prijali ich saleziáni na Trnávke. Už vo vlaku sa animátori rozdelili do tímov a dostali za úlohu prichystať raňajky alebo večeru počas víkendu, pričom sami zabezpečia aj nákup. Na Trnávke si účastníci zložili veci a pridali sa ku spoločnej modlitbe deviatnika k Panne Márii Pomocnici, ktorou salezián Janko Jakubov uzavrel poobedené oratko. Na večernej mládežníckej omši hovoril don Tibor Reimer o rôznych úrovniach lásky, ktoré boli spomenuté v evanjeliu, kde sa Ježiš pýtal Petra trojitú otázku, či ho má rád. Mladí z nášho Salezka sa stihli zapojiť aj do večerného volejbalového turnaja. Hlavným bodom programu bola však aktivita Život. Tu si mohli vyskúšať rozhodovanie v živote, keď postupne prechádzali jeho jednotlivými fázami.
Sobota bola dňom plným zážitkov. Dopoludnie strávili animátori vo Vajnoroch pri Titusovi Zemanovi. V kostole spoločne slávili svätú omšu a boli sa pomodliť aj pri hrobe blahoslaveného Titusa Zemana. Predtým však zažili živú a zaujímavú prednášku Evky Rušinovej na tému Povolanie. Popoludní mladí navštívili sídla rôznych saleziánskych organizácii na Miletičovej. Tu ich previedli sestra Majka Nagyová a členka predsedníctva Laury a zamestnankyňa Domky Kika Zelná. Chlapci a dievčatá sa v ďalšej časti programu rozdelili. Dievčatá išli do saleziánskeho strediska Mamateyova, kde si vypočuli svedectvo Lucky Mrázkovej a vyrobili si pod jej vedením krásnu letnú kvetinovú dekoráciu. Chlapci si zahrali mestskú hru, kedy zbierali indície a plnili výzvy. Nakoniec našli koordinátorov vo firme, kde pracuje Peter Dovičovič. S chlapcami sa podelil o svoj životný príbeh, ako sa dá stíhať rodina, služba v stredisku aj práca. Ďalší program zahŕňal návštevu provinciálneho domu sestier na Kremnickej ulici. Sestra Monika Skalová sa pýtala mladých na to, čo vážia na saleziánoch a sestrách z Bystrice. Mladí sa tu posilnili duchovne modlitbou Ruženca a fyzicky spoločnou večerou. Bodkou za plným dňom bola návšteva Noci múzeí v centre Bratislavy. Výhľad na bratislavský hrad zo Starej Radnice bol veľkolepý.
V nedeľu dopoludnia sa mladí animátori dozvedeli viac o projekte Prijateľstvo, ktorý funguje na Trnávke. Projekt je zameraný na sprevádzanie a hovorili o ňom hostia Mišo Žák, ktorý sprevádza a animátor Patrik, ktorý je sprevádzaný. Po mládežníckej svätej omši nasledoval obed v záhrade u saleziánov na Trnávke. Posledným bodom programu v Bratislave bola zastávka na Hlbokej pri Lurdskej Jaskyni, kde sa mladí pomodlili Ruženec.
Martin Funiak