Provinciálna rada FMA bude mať od augusta 2018 nové tváre

Sr. Beáta Franeková – provinciálna vikárka 
Sr. Beáta Franeková sa narodila 19.8.1973 v Bardejove. Po ukončení strednej školy odišla do Bratislavy a začala formáciu u sestier saleziánok. Prvé rehoľné sľuby zložila v Trnave 3.8.1996 a večné sľuby v Michalovciach 4.8.2002.
Pôsobila v komunitách Humenné, Michalovce, Košice KVP, Dubnica nad Váhom. Od roku 2009 žije a pracuje v komunite pri saleziánskom stredisku na Troch hôrkach v Košiciach.
VZDELANIE: V roku 1991 ukončila Strednú priemyselnú školu stavebnú v Bardejove v odbore Pozemné staviteľstvo, v roku 2002 – 2006 absolvovala v Košiciach Konzervatórium v odbore spev, r. 2007 – 2012 študovala v Žiline na Vysokej škole zdravotníckej a sociálnej práce sv. Alžbety v študijnom odbore  Sociálna práca so zameraním na prácu s deťmi a mládežou. V roku 2016 absolvovala v Bratislave vo Family Garden výcvikový kurz Kresťanský kouč .
Pastoračné skúsenosti nadobúdala ako katechétka, vychovávateľka, učiteľka v  materskej škole, v sprevádzaní mladých v oratóriu, na stretkách, vo formácii animátorov, v animovaní rovesníckych skupín, vedení speváckych zborov, v pastorácii povolaní a pastorácii rodín.
Aktuálne pôsobí ako predstavená komunity sestier v Košiciach na Troch hôrkach.
 
Sr. Edita Štefkovičová – zodpovedná za formáciu 
 
Sr.Edita Štefkovičová – narodila sa 20. augusta 1957 vo Veľkých Hosťach v dedinke v údolí Považského Inovca.
Pomaturitné štúdium astronómie absolvovala v Hurbanove, vychovávateľstvo v Modre, učiteľstvo pre MŠ v Modre, DPŠ na CM bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Spiritualitu zasväteného života na teologickej fakulte v Košiciach, kurz lektorov 2. stupňa v Trnave.
V rokoch 1976-85 pracovala ako samostatný odborný referent a okresný metodik v Krajskej hvezdárni v Hlohovci, 1986-89 pracovník v obchodnej prevádzke v Tesle Piešťany, 1990-91 – pomocná vychovávateľka v Detskom domove v Trnave, 1991- 2007 učiteľka, zástupkyňa a riaditeľka MŠ v Bratislave, 2008-13  pedagogický pracovník v mládežníckej organizácii Laura – združenie mladých v stredisku Trnava, 2013-15 pomocná vychovávateľka v Krízovom stredisku Dominika v Rožňave a od r.2015 ako pedagogický pracovník v SCVČ Laura v Dubnici n/V.
K povolaniu sa dostala cez astronómiu – cez úžasné Božie dielo okolo nás. V duchovnej oblasti bola sprevádzaná bratmi saleziánmi a saleziánkou spolupracovníčkou Máriou. Prvé rehoľné sľuby skladala v r.1987 Chynoranoch a večné rehoľné sľuby v r.1993 v Mornese v Taliansku.
Pôsobila v komunitách v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Rožňave a v Dubnici nad Váhom.
Pastoračné skúsenosti nadobúdala ako katechétka, vychovávateľka, učiteľka, metodička, v sprevádzaní mladých v oratóriu, v animovaní rovesníckych skupín, vo formácii a v pastorácii povolaní.
V službe provincie pôsobila ako direktorka, radkyňa, formátorka- v aspirantáte, postuláte, v pastorácii povolaní. Aktuálne pôsobí ako predstavená komunity sestier v Dubnici n/Váhom.
 
Sr. Marta Peťková – zodpovedná za saleziánsku rodinu
Sr. Marta Peťková sa narodila 20.9.1961 v Bojniciach. Má troch súrodencov. Počas totality študovala na Vysokej škole elektrotechnickej a súčasne absolvovala svoju rehoľnú formáciu. Prvé sľuby zložila 6.8.1988 tajne v Chynoranoch a večné sľuby 7.8.1994 v Bratislave.
Počas totality pracovala ako projektantka v telekomunikáciách v Bratislave a učila na Strednej priemyselnej škole v Trnave. Po páde totality pracovala ako katechétka a učiteľka náboženstva na základných a stredných školách v Dolnom Kubíne, Bratislave, Humennom, Dubnici nad Váhom. Popritom sa venovala práci v saleziánskom mládežníckom stredisku vedením rovesníckych skupín, sprevádzaním animátorov, príprave detí a mladých ku sviatostiam, organizovaním voľnočasových podujatí pre deti a mladých. Viackrát bola direktorkou komunity FMA. V rokoch 1997-2005 bola školiteľkou Školy pre animátorov. V rokoch 2008-2011 bola riaditeľkou SCVČ Laura v Dolnom Kubíne. V rokoch 2004-2009 bola predsedníčkou celoslovenského združenia mladých Laura. V rokoch 2000-2009 bola v provinciálnej rade FMA zodpovednou za pastoráciu. Momentálne pôsobí ako direktorka komunity v Dolnom Kubíne.
 
 
Sr. Iveta Kubalová – zodpovedná za misie
Sr. Iveta Kubalová sa narodila 1.5.1963 v Ružomberku, ale pochádza z dediny Kňažia pri Dolnom Kubíne. Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici pracovala ako laborant na oddelení klinickej biochémie v nemocnici v Dolnom Kubíne. V roku 1989 odišla do Bratislavy, kde tajne začala formáciu u sestier saleziánok a pracovala ako laborant na oddelení nukleárnej medicíny na Onkológii na Heydukovej ulici a neskôr ako laborant v Poliklinike pre deti a dorast.
V roku 1991 začala noviciát v Trnave a prvé rehoľné sľuby skladala 14.8.1993 v Taliansku, v Mornese. Večné sľuby zložila 8.8.1999 v Bratislave na Miletičovej.
Od roku 1993 do roku 2000 pôsobila v komunite noviciátu v Trnave. V rokoch 2000-2005 bola direktorkou komunity v Dubnici nad Váhom, kde 2 roky bola zodpovedná aj za formáciu postulantiek. Potom ako provinciálna ekonómka pôsobila v Bratislave do roku 2008, kedy odišla do komunity  v Rožňave, kde pôsobí aj v súčasnosti ako riaditeľka, vychovávateľka a odborný garant Krízového strediska Dominika.
Odborné pedagogické vzdelanie získala na Trnavskej univerzite v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, ktoré ukončia v roku 1997. V roku 2011 ukončila štúdium sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Teologickej fakulte v Košiciach.
Pastoračné skúsenosti nadobúdala ako učiteľka a katechétka v základných a stredných školách, v oratóriách a mládežníckych strediskách, pri sprevádzaní sestier i mladých, vo formácii animátorov a pri vedení rovesníckych skupín a posledných rokoch v oblasti sociálnej práce s deťmi a ich rodinami.
 
V provinciálnej rade pokračujú: 
Provinciálna sekretárka: sr. Monika Golianová
Provinciálna ekonómka: sr. Ľubica Feňová
Zodpovedná za pastoráciu: sr. Marta Baňasová