Na Drienici sa stretli delegátky saleziánskej rodiny

Saleziánska rodina na Slovensku je personálne veľmi bohatá. A neustále naberá na sile rozvíjaním nových zložiek. Ako uchopiť túto riavu, ktorú Duch Svätý podnecuje? Aj toto bola jedna z otázok a výziev, ktorú si predložili delegátky FMA na stretnutí v Drienici začiatkom mája.
Štrnásť sestier saleziánok na Slovensku pôsobí v úlohe delegátky pri niektorých strediskách združenia ADMA, saleziánov spolupracovníkov a najnovšie pri exallievach FMA.
Na spoločnom stretnutí sa sestry venovali príhovorom generálnej radkyne  sr. Maríe Luisy Mirandy López FMA, ktoré predniesla na stretnutí saleziánskej rodiny vo Varšave. Sestry s nimi oboznámila provinciálka sr. Jana Kurkinová. Pútavé myšlienky podnietili aj podelenie sa sestier o svojich skúsenostiach s pôsobením Ducha Svätého v poslaní, o nevzdávaní sa pri neúspechoch, o vedení a animácii v kruhu nie v pyramídovom modeli…
V ďalšom sa sestry venovali priamym praktickým úlohám delegátok, ktoré sú dosť odlišne vo vedení jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny. Tieto predniesli aj provinciálnemu radcovi SDB, Pavlovi Grachovi, ktorý sestry navštívil.
Príjemnú a obohacujúcu atmosféru stretnutia sestry doplnili aj návštevou gréckokatolíckeho pútnického miesta v Ľutine a prijímaním rodinnej starostlivosti Ľ. Slavkovskej a J. Kolarčíka v drienickom domčeku.
sr. Miroslava Tarajová