Združenie exaliev a exalievov FMA má svoju prvú Radu federácie

V nedeľu 15. apríla 2018 sa v komunite sestier saleziánok v Dolnom Kubíne stretli členky Rady federácie Združenia exaliev a exalievov FMA. Združenie je jednou z početných skupín saleziánskej rodiny, ktorá ako jediná z týchto skupín má priamy odkaz na Dcéry Márie Pomocnice (FMA). Pri koreňoch združenia bol sám don Bosco, ktorý sa v roku 1876 zveril don Barberisovi: „Vypracoval som ďalší projekt, ktorý v týchto dvoch rokoch vyzreje. Zverejním ho hneď potom, ako bude zabezpečená existencia saleziánskych spolupracovníkov: mal by to byť tretí rád pre ženy, ktorý by nebol pripojený k nám, ale pridružený k Dcéram Márie Pomocnice.“ Plán dona Bosca uskutočnil v roku 1908 jeho nástupca blahoslavený don Filip Rinaldi.
Na Slovensku vzniklo prvé stredisko exaliev v roku 2004 v Humennom, neskôr boli založené strediská v Dubnici nad Váhom a v Trnave. Postupne sa vytvárali v strediskách miestne rady a v ostatnom čase boli zvolené členky Rady federácie, ktorá bude pracovať na provinciálnej úrovni. Počas, pre Združenie na Slovensku, historického stretnutia v Dolnom Kubíne, si členky Rady federácie zvolili spomedzi seba prezidentku, ktorú následne do tejto služby menovala provinciálna predstavená saleziánok sr. Jana Kurkinová. Následne stretnutie pokračovalo voľbou a prerozdelením zodpovedností v rámci rady, podľa platného Štatútu exaliev a exalievov FMA.
Prvou prezidentkou federácie sa stala Jana Molnárová z humenského strediska, za viceprezidentku bola zvolená Veronika Baková z Trnavy, ekonómkou sa stala Eva Bakytová z dubnického strediska a sekretárkou Mária Rišková z Humenného. Ďalšie členky rady sú Valéria Chorvatovičová z Trnavy a Martina Antalíková z Dubnice nad Váhom.
V rámci stretnutia sa prihovorila členkám rady provinciálna predstavená sr. Jana, ktorá poukázala na to, že Združenie spolu s provinciou FMA začína novú etapu, rodí sa niečo nové a to práve vo veľkonočnom období, odvolávajúc sa na slová Svätého Písma: „Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.“ Kristus prichádza so svojim pokojom, a poslaním ženy je budovať vzťahy a prinášať tento pokoj, ktorý je darom Zmŕtvychvstalého Krista. Povolanie exalievy nie je niečo na chvíľku; je to dar. Identita a príslušnosť v povolaní exalievy vychádza zo srdca dona Bosca; je to niečo, čo sme spoznali, zažili a máme dávať aj ďalej. Ako to dávať ďalej? Predovšetkým svedectvom svojho života a odovzdávaním týchto hodnôt aj tam, kde sa FMA nedostanú.
Základné informácie o Združení exaliev a exalievov FMA, sa dočítate viac TU, podrobnejšie informácie je možné získať u sestier FMA.
sr. Mária Červená