Sr. Erika Páterková: Samuel odkrýva tajomstvá

Sr. Erika je saleziánka z komunity sv. Františka Saleského v Bratislave. Komunita štyroch sestier pracuje v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v Petržalke. Poslanie sestier zahŕňa prácu učiteľky, spoluprácu s rodinami a duchovnú starostlivosť. Práca v materskej škole dokáže pohltiť celého človeka, ale predsa sa ešte nájde čas, ktorý je možné darovať aj tým mimo materskej školy.
Sr. Erika je tretí rok členkou tímu pre pastoráciu povolaní bratislavskej arcidiecézy, ktorý tvoria zasvätení muži a ženy. V nasledovných odpovediach nám predstavila Kurz Samuel, ktorý od septembra 2017 organizujú desiati členovia tímu.
Čo je kurz Samuel? Aký má cieľ?
Kurz je určený mladým (slobodným) ľuďom od 17 do 30 rokov, ktorí úprimne a poctivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (1x za mesiac) na konci kurzu sú duchovné cvičenia. Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál ako aj tichá adorácia.
Súčasťou kurzu sú pravidelné mesačné rozhovory s duchovným sprievodcom, ktorého si účastníci na začiatku kurzu vyberajú zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú. Kurz môže mladým pomôcť  pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.
Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel  ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup  kardinál Carlo Maria Martini. Po pozitívnych ohlasoch s Kurzom Samuel v Čechách sa Kurz na Slovensku organizoval najprv v Nitre a potom v Bratislave.
Aká bola tvoja cesta ku kurzu?
Bolo to jednoduché. Sr. Rita – uršulínka zodpovedná za tím Papo- napísala mail všetkým členom z tímu s cieľom zistiť, či do toho pôjdeme. Keďže sa mi páčil štýl kurzu, moja odpoveď bola dosť rýchla.
Aká je tvoja úloha na kurze?
Jednoduchá, radostná prítomnosť. V rámci kurzu  sa 1x do mesiaca stretávam s 2 dievčatami, ktoré sprevádzam na ich ceste. Okrem toho sa striedame pri príprave prednášok a pomáhame si s realizáciou aktivít. Témy vychádzajú z Božieho slova, konkrétne z udalostí okolo obrátenia sv. Pavla.
Tvoja pastorácia okrem kurzu… ?
Keďže učím na plný úväzok v Cirkevnej materskej škole M. Mazzarellovej, iným pravidelným apoštolským aktivitám sa zatiaľ nevenujem.  Len príležitostným.
Máš nejakú obľúbenú pasáž so Svätého písma? Akým mottom sa riadiš?
Mám motto, ktoré ma ticho sprevádza už dlhé roky: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ Rim 8,28. A tak sa denne snažím vždy znovu a vždy viac otvárať dvierka môjho srdca Božej láske, ktorá ma učí dôverovať…
Čo ti dáva Kurz Samuel?
Kurz Samuel je pre mňa aj príležitosťou budovať bratsko-sesterské spoločenstvo s inými rehoľníkmi, spoznávať bohatstvo každého a konečne lepšie ich rozoznávať aj podľa oblečenia, čo mi predtým u väčšiny moc nešlo:) A sme naozaj pekné spoločenstvo, na ktoré sa teším. A potom kontakt s mladými mi dáva príležitosť vydolovať zo seba viac ako pri malých deťoch a zároveň sa povzbudiť tým, čo sú schopní odkryť.
Spracovala sr. Martina Škvareninová
Viac info o kurze: https://kurzsamuelba.wixsite.com/samuel