S mladými kráčame k synode

Jednoduchá iniciatíva pod názvom #ConIGiovaniVersoIlSinodo

Posledná večera voviedla mladých do Veľkej noci

Mladí mohli vstúpiť do najväčších a najťažších chvíľ spolu s Pánom

Sederovou večerou sme si pripomenuli aj Ježišovu poslednú večeru

Obrad jedla, ktorý pripomína udalosti Exodu

Prvé stretnutie predsedov miestnych stredísk ADMY

Predsedovia štyroch jestvujúcich stredísk Združenia Márie Pomocnice (ADMA) na Slovensku