Arcibiskup Zvolenský ocenil riaditeľku CMŠ Márie Mazzarellovej

Štrnásť zástupcov z katolíckych škôl a školských zariadení, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavská arcidiecéza, ale aj rehoľné spoločenstvá, ocenil vo štvrtok 5. apríla 2018 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Nominantov vybrala už po ôsmy raz z návrhov zriaďovateľov, štatutárov a duchovných správcov škôl a zariadení komisia Arcidiecézneho školského úradu. Arcibiskup Zvolenský odovzdal ocenenie pri príležitosti Dňa katolíckych škôl. Ocenenou bola aj pani riaditeľka CMŠ Márie Mazzarellovej Mgr. Mária Bučková.
Bratislavská arcidiecéza udeľuje každoročne tradičné čestné uznanie čestné uznanie za dlhoročnú aktívnu prácu pedagógom a iným zamestnancom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňovali a zúčastňujú na rozvoji katolíckeho školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania detí a mládež e a jej duchovnej formácie a pôsobili alebo pôsobia v katolíckych školách. Je to tiež uznanie za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výchovno-vzdelávacom procese, za spoľahlivú a aktívnu prácu v školstve, za nezištný prístup k plneniu svojich povinností.
Každého ocenenému, ktorý prijal pozvanie od arcidiecézy, poďakoval za jeho službu arcibiskup Zvolenský. „Oni vytvárajú pridanú hodnotu cirkevných škôl tým, že žijú podľa ducha evanjelia, že žijú ako dobrí kresťania,“ povedal Rádio LUMEN. Riaditeľka Arcibiskupského školského úradu v Bratislave Viera Kyselicová hovorí, že ocenených ľudí vyberali na základe návrhov samotných škôl. „Aktívne prispeli niečím navyše k budovaniu katolíckeho školstva,“ povedala Kyselicová, ktorá arcibiskupovi predstavila charakteristiky ocenených zástupcov z katolíckych škôl a školských zariadení. Na území arcidiecézy pôsobí 22 cirkevných škôl. Pätnásť škôl zriaďuje arcidiecéza a sedem rehoľné spoločenstvá.
Prinášame zoznam ocenených zástupcov škôl z katolíckych škôl a školských zariadení v Bratislavskej arcidiecéze:
1. Ing. Mária Bizoňová – učiteľka v Spojenej škole sv. Vincenta de Paul
2. Mgr. Mária Bučková – riaditeľka Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej
3. Ing. Pavol Bulla – tajomník, školník, technik BOZP v Spojenej škole Svätej Rodiny
4. Viera Dvorčáková – vedúca školského klubu detí Spojenej školy sv. Františka z Assisi
5. Mgr. Mária Húšťavová – učiteľka v Spojenej škole sv. Františka Assiského
6. Eva Líšková, sr. Mária – ekonómka v Základnej škole Matky Alexie
7. Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová – riaditeľka Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho
8. Zdena Kuždová – vedúca školskej jedálne Základnej školy s materskou školou
sv. Uršule
9. Ing. Magdaléna Markechová, CSc. – bývalá riaditeľka Základnej školy Svätej Rodiny
10. Ing. Rudolf Michaláč – učiteľ v Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho
11. Mgr. Lenka Muržicová – učiteľka v Gymnáziu sv. Uršule
12. Jarmila Ševečková – vychovávateľka v Základnej škole s materskou školou
sv. Uršule
13. Mgr. Elena Vrablecová – bývalá riaditeľka Základnej školy sv. Jána Pavla II.
14. Ing. Stanislava Zajačková – učiteľka v Spojenej školy sv. Františka Assiského
Zdroj: www.tkkbs.sk