S mladými kráčame k synode

 Približujúca sa biskupská synoda na tému: „Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania“ nás, sestry,  nenecháva ľahostajnými. Členky generálnej rady Inštitútu FMA prišli s jednoduchou iniciatívou pod názvom #ConIGiovaniVersoIlSinodo (S mladými k synode). Každých 15 dní, až do októbra 2018, budú zverejňovať krátke posolstvo – hashtag (#), ktorý bude venovaný niektorej téme, o ktorej sa „bavili“ mladí s pápežom Františkom, zídení na predsynodálnom stretnutí v marci 2018 v Ríme.
Tieto témy budú predstavené z rôznych uhlov pohľadu – napr. z pastoračného, komunikačného, misijného, saleziánskeho a pod.  Hastangy sa budú týkať:

  1. epochálnych podmienok a konkrétnych situácií, v ktorých mladí ľudia žijú a stvárňujú svoju identitu;
  2. spôsobu, akým mladí chápu kľúčové slová viery, túžby Cirkvi a poslanie Ježiša Krista;
  3. najúčinnejších výchovných a pastoračných spôsobov pre ohlasovanie dobrej zvesti mladým.

podľa cgfmanet.org spracovala -em-