S mladými v ústrety synode 2018

Rím (Taliansko) V dňoch 19.- 24.3.2018 prebehlo v Ríme predsynodálne stretnutie na ktorom bolo 350 účastníkov, medzi nimi mladí z celého sveta, kresťania a nekresťania, veriaci i neveriaci, z rôznych existencionálnych situácií a rôznych životných skúseností. Po stretnutí so sv. otcom, ktoré bolo spojené s dialógom prostredníctvom výmeny otázok a odpovedí, mladí rozdelení do menších jazykových skupín, po spoločných zdieľaniach vypracovali dokument. Ten potom na Kvetnú nedeľu odovzdali pápežovi Františkovi.
Medzi účastníkmi, za Inštitút Dcér Márie Pomocnice, bola dievčina María Eugenia Sehara Piñeyro z Uruguay, predstaviteľka Saleziánskeho mládežníckeho hnutia a mladá učiteľka jednej školy FMA v Indii Anjana Treesa Thadathil, predstaviteľka Saleziánskeho mládežníckeho hnutia katolíckej Cirkvi sýro-malabarského rítu; tri sestry FMA,  sr. Karla Marlene Figueroa Aguigurems, z Hondurasu, docentka z pedagogickej fakulty l’Auxilium, predstaviteľka pedagógov univerzít a katolíckych škôl; sr. Cynthia Calabig, z Filipín, magistra noviciek, predstaviteľka formátorov zasväteného života a sr. Cristina Vargas Diazgranados, neomisionárka z Kolumbie, predstaviteľka mladých zasvätených. Tá v krátkom rozhovore vyjadrila:

Som vďačná za túto možnosť byť tu prítomná ako mladá rehoľníčka. Je to pre mňa fenomenálna skúsenosť vnímať skrze sv. Ducha sintóniu medzi nami rehoľníkmi a mladými, tiež som mladá,.. a spolu tu zažívame čo znamená patriť do Cirkvi a tvoriť jednu rodinu.“…

Tu si môžete vypočuť krátky rozhovor so sr. Cristinou VargasFMA – misionárkou z Kolumbie o jej skúsenosti z predsynodálneho stretnutia.
V nedeľu 25. marca 2018, na Kvetnú nedeľu, sa v diecézach na celom svete oslávil XXXIII, svetový deň mládeže. Pri tejto príležitosti sv. otec daroval mladým krásne posolstvo na tému “Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha” (Lc 1,30). Posolstvo sv. otca Františka ku XXXIII. svetovému dňu mládeže je k dispozícii vo viacerých jazykoch na stránke  w2.vatican.va
preklad sr. Kaja S.