Stretnutie vernosti

Je 16. marec 2018 od rána leje ako z krhly na celom Slovensku. „Nevadí, povedali sme si. Máme pred sebou celý víkend, snáď si ho nedáme pokaziť nejakým dažďom“. Takto začalo naše víkendové stretnutie vernosti. Napokon sa aj náš počet znížil na 6 sestier, ale ani tým sme si nedali pokaziť radosť.
Počas cestovania sme sa rozdelili na západný a východný blok sestier a stretli sme sa v Prenčove. Je to malá dedinka blízko Banskej Štiavnice, kde sme boli ubytované.
My, západné sestry sme sa zastavili cestou na Kalvárii v Banskej Štiavnici, ktorá je veľmi krásna, a aj keď v rekonštrukcii, odporúčame vám, navštíviť ju.
Večer sme sa stretli na ubytovni už všetky spolu s Majkou Takáčovou, ktorá je psychologičkou a terapeutkou v Dolnom Kubíne. Hneď po večeri sme začali prvým úvodným blokom o komunikácii. Sobota nás privítala krásnym slnečným dňom, ktorý sme strávili vonku buď v prírode, vo sv. Antone, alebo  v Sklených Tepliciach. Potom nasledovala sv. omša, večera už doma a pustili sme sa do ďalšieho bloku s Majkou o vzťahoch, prijímaní seba a druhých,… ťahali sme to až do neskorého večera a bolo to veľmi obohacujúce. Nedeľa – deň Pána a zároveň Smrtná nedeľa, začali sme ju sv. omšou v blízkom kostolíku v Prenčove. Potom nasledovala ešte verifika stretnutia s Majkou, upratovanie, balenie… pretože už o 11.00 sme mali pripravený obed v jedálni ZŠ.
Bolo treba sa rozlúčiť, lebo všetko má svoj začiatok aj koniec. Ďakujeme Pánu Bohu, našej Provincii za možnosť takéhoto stretnutia aj každej z vás sestry, ktoré ste nás sprevádzali v modlitbách.  Napokon ďakujeme aj každej z nás, účastníčok stretnutia za vlastný prínos do týchto dní. Rozchádzali sme sa s tým, že určite, ak Boh dá, sa ešte rady takto stretneme. Prajeme vám požehnaný svätý týždeň a ďakujeme za modlitby.
V modlitbách  sme s vami, vaše služobne staršie sestry, ktoré vám fandia a ďakujú vám za všetko.
sr. Jana Beníková